Kolodvor Zabok

​Na projektu modernizacije i elektrifikacije željezničke pruge Zaprešić – Zabok, sufinanciranom EU-ovim sredstvima, stalno je vidljiv sve veći napredak. Puno toga je napravljeno budući da su odrađene više od dvije trećine posla, a pruga na spomenutoj dionici te kolodvori i stajališta već dulje odaju dojam europske, suvremene željeznice.

U rujnu su se izvodili radovi na ugradnji nosivoga sloja asfalta na parkiralištima po kolodvorima i stajalištima te na odvodnji duž dionice. Iako su kolodvori i stajališta duž dionice gotovo dovršeni, preostali su još završni radovi.

Detaljnije, na prvoj poddionici između Zaprešića i Novih Dvora izvedeni su radovi na podizanju stupova za prebacivanje obilaznoga voda u kolodvoru Zaprešić. Također, asfaltirao se nosivi sloj asfalta na parkiralištu kolodvora Novi Dvori, izvodili su se radovi na povezivanju unutarnjih signalno-sigurnosnih (SS) uređaja u kolodvoru Novi Dvori i u kućicama automatskog pružnog bloka (APB), na ugradnji signala, postavnih sprava i grijača skretnica te na povezivanju unutarnje opreme u kolodvoru Zaprešić.

Kolodvor Novi Dvori

Što se tiče druge poddionice između Novih Dvora i Luke, radilo se na opločenju pristupnih puteva, ugrađivale su se kanalice za odvodnju duž poddionice, dok je zaštita vodotoka dovršena. Trajali su radovi na polaganju pružnih kabela, povezivanju unutarnjih SS-uređaja u kolodvoru Luka i u APB-kućicama te na ugradnji signala, postavnih sprava i grijača skretnica.

Između Luke i Velikog Trgovišća ugrađivale su se kanalice za odvodnju duž poddionice, polagali su se pružni kabeli, radilo se na povezivanju unutarnjih SS-uređaja u kolodvoru Veliko Trgovišće i u APB-kućicama te na ugradnji signala, postavnih sprava i grijača skretnica. Također, radilo se na izgradnji parkirališta i opločenja oko kolodvorske zgrade u kolodvoru Veliko Trgovišće.

Na poddionici između Velikog Trgovišća i Zaboka izvodili su se radovi na uređenju bočnih perona u kolodvoru Zabok. Ugrađivale su se kanalice za odvodnju duž poddionice, polagali su se kabeli, povezivali unutarnji SS-uređaji u kolodvoru Zabok i u APB-kućicama, a ugrađivali su se i signali postavne sprave te grijači skretnica. Valja napomenuti to kako se na toj poddionici dovršava izgradnja cestovnoga mosta Horvacka te su počeli radovi na uređenju vodotoka ispod željezničkoga i cestovnoga mosta Horvacka. HEP je dovršavao ugradnju opreme u novoizgrađenu trafostanicu, dok su svi radovi na montaži kontaktne mreže u teretnome i putničkome kolodvoru Zabok, kao i na dijelu pruge prema Krapini i Bedekovčini, dovršeni.

Iz navedenoga je jasno kako se radi punim kapacitetom, a izazovi, koji su kod takvih projekata neizbježni, svladavaju se usput.

Skip to content