HŽ Infrastruktura je u ponovljenom postupku pregleda i ocjene ponuda donijela odluku o odabiru izvođača radova na građevinskom i elektroenergetskom željezničkom infrastrukturnom podsustavu projekta “Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac – Karlovac”.

Kao valjana ponuda koja je ostvarila najveći broj bodova sukladno kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude odabrana je ponuda zajednice ponuditelja STRABAG AG; STRABAG d.o.o.; STRABAG Rail a.s.  u vrijednosti 1.713.193.222,13 kuna (bez PDV-a).
Nakon što odluka postane izvršna, očekuje se potpisivanje ugovora.
Procijenjena vrijednost spomenutih radova, koji se sufinanciraju iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., iznosila je 2.042.900.000,00 kuna.

Projekt uključuje rekonstrukciju postojeće željezničke pruge i izgradnju drugoga kolosijeka uz postojeći u duljini 44 km, rekonstrukciju kolodvora i stajališta te izgradnju podvožnjaka i nadvožnjaka s pripadajućim cestovnim prometnicama umjesto željezničko-cestovnih prijelaza. U sklopu elektroenergetskog infrastrukturnog podsustava izvest će se radovi na izgradnji i obnovi sustava kontaktne mreže, a u sklopu prometno-upravljačkog i signalno-sigurnosnog podsustava modernizacija signalno-sigurnosnih i telekomunikacijskih uređaja. Po završetku projekta putnički vlakovi dionicom će prometovati brzinom do 160 km/h.

Skip to content