160 željezničke pruge Zidani most - Zagreb - SisakHrvatske željeznice ove godine obilježavaju dvije obljetnice: 160 godina pruge Zidani Most – Zagreb – Sisak i 130 godina Glavnog kolodvora.

Pruga Zidani Most – Zagreb – Sisak/Galdovo otvorena je za promet 1. listopada 1862. Prometni smjer Steinbruck – Sissek ondašnjoj Habsburškoj Monarhiji bio je zanimljiv radi ostvarivanja izravne veze željezničkog i riječkog prometa u luci Galdovo. Gradnja pruge na hrvatskom dijelu otpočeta je 1860. godine. Izgradnju je preuzeo privatni konzorcij Carsko i kraljevsko povlašteno društvo južnih željeznica. Radove je kao glavni inženjer vodio Karlo von Etzel (1813. – 1865.), a izgradnju visokih građevina preuzelo je građevno poduzeće “Guido Pongratz” iz Zagreba.

Jednokolosiječna pruga Zidani Most – Zagreb – Sisak (do savske luke u Galdovu) bila je dugačka 127,58 kilometara, a uzduž cijele pruge bilo je deset kolodvora. Željezničke zgrade na pruzi građene su tipski, s rubovima od crvene opeke oko pročelja, vrata i prozora. Granicu između Slovenije i Hrvatske pruga je prelazila na rijeci Sutli. Na slovenskome području sagrađeni su kolodvori Steinbrück (Zidani Most), Lichtenwald (Sevnica), Reichenburg/Rajhenburg (Brestanica), Videm Gurkfeld (Krško) i Rateče (Brežice), a na hrvatskome području Zaprešić Brdovec (Zaprešić), Agram Südbahnhof (Zagreb Južni kolodvor, danas Zagreb Zapadni kolodvor), Gorica (Velika Gorica), Lekenik i Sissek (Sisak).

Najveća prijamna zgrada bila je Zagreb Južni kolodvor, koji je punih 30 godina, sve do izgradnje današnjega Zagreb Glavnog kolodvora, bio središnji kolodvor u Zagrebu.

Pruga Zidani Most – Zagreb – Sisak prva je željeznička pruga na zagrebačkome području, a označila je početak oblikovanja zagrebačkoga prometnog čvorišta te omogućila ulazak zagrebačkoga područja u europski prometni sustav, a samim time razvoj Zagreba.

Više zanimljivosti o ovim obljetnicama saznajte u brošurama:

Skip to content