Podnošenje zahtjeva za pristup informacijama

Korisnik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva HŽ Infrastrukturi d.o.o.

Pisani zahtjev za pristup informaciji može se podnijeti:

  • poštom na adresu: HŽ Infrastruktura d.o.o., Sektor za podršku Upravi, komunikacije, sigurnost i zaštitu, Mihanovićeva 12, 10 000 Zagreb
  • putem elektroničke pošte na adrese infrastruktura.upiti@hzinfra.hr
  • usmenim putem na telefonski broj +385992530791

Zahtjev za pristup informacijama, da bi bio valjan, obvezno mora sadržavati:

  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
  • traženu informaciju (podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije)
  • ime i prezime te potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev
  • tvrtku odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Obrazac Zahtjeva za pristup informacijama možete preuzeti ovdje.

Obrazac Zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije možete preuzeti ovdje.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će tijelo javne vlasti učiniti informaciju dostupnom.

Skip to content