Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će od 13. do 23. 10. 2017.

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tom vremenu svoje primjedbe i prijedloge na objavljenu dokumentaciju dostaviti naručitelju putem elektroničke pošte na adresu eufunds@hzinfra.hr i/ili zoran.milovic@portauthority.hr.

Po isteku gore navedenog roka, naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima. Izvješće će biti objavljeno na internetskim stranicama www.hzinfra.hr i www.portauthority.hr/poslovne_mogucnosti/javna_nabava/Savjetovanje_sa_zainteresiranim_gospodarskim_subjektima.

Skip to content