Dokumentacija o nabavi za izradu studijske dokumentacije za Projekt „Izrada studijske i projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke pruge M202 Zagreb GK – Rijeka, dionica Karlovac – Oštarije“ objavljena je 08.04.2019. godine u EOJN.

HŽ Infrastruktura d.o.o. potpisala je 08.12.2020. godine ugovor za izradu studijske dokumentacije za Projekt „Izrada studijske i projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke pruge M202 Zagreb GK – Rijeka, dionica Karlovac – Oštarije“ sa zajednicom gospodarskih subjekata EKONERG d.o.o. i MOBILITA EVOLVA d.o.o. u vrijednosti 4.150.000,00 kuna.

Objavu pogledajte ovdje.

Skip to content