Tehnička pomoć za poboljšanje izgradnje kapaciteta upravitelja željezničke infrastrukture u Hrvatskoj

 

Opći cilj akcije jest priprema upravitelja željezničke infrastrukture u Hrvatskoj (HŽ Infrastrukture) za učinkovito upravljanje i korištenje mogućnosti u sklopu Instrumenta za povezivanje Europe (Connecting Europe Facility – CEF) te za pružanje tehničke potpore za pripremu i provedbu projekata prethodno utvrđenih u dijelu I. priloga I. Uredbe o CEF-u. Akcija bi trebala dovesti do povećanja broja visokokvalitetnih projekata europske dodane vrijednosti na osnovnoj mreži TEN-T i njezinim koridorima.

Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava br. MOVE/B4/SUB/2014-705/CEF/PSA2/2/SI2.714460 potpisan je 14. prosinca 2015. godine. Vrijednost projekta je 459.431,25 € (prema iznosu koji je Europska komisija unaprijed odredila) i u cijelosti se financira EU-ovim bespovratnim sredstvima iz CEF-a, što je ujedno maksimalni iznos prihvatljivih troškova Projekta.

U sklopu toga projekta 9. rujna 2016. potpisan je ugovor s konzultantom Ernst & Young Savjetovanjem d.o.o. u vrijednosti 1,5 milijuna kuna, koji će HŽ Infrastrukturi pružiti potrebnu tehničku i administrativnu podršku u pripremi i provedbi projekata financiranih iz CEF-a, što uključuje i edukacije, podršku u pripremi projektnih prijava, postupcima javne nabave itd. Provedba ugovora u trajanju od 40 mjeseci započela je krajem rujna 2016.