Tehnička pomoć za poboljšanje izgradnje kapaciteta upravitelja željezničke infrastrukture u Hrvatskoj

 

Opći cilj akcije jest priprema upravitelja željezničke infrastrukture u Hrvatskoj (HŽ Infrastrukture) za učinkovito upravljanje i korištenje mogućnosti u sklopu Instrumenta za povezivanje Europe (Connecting Europe Facility – CEF) te za pružanje tehničke podrške za pripremu i provedbu projekata prethodno utvrđenih u dijelu I. priloga I. Uredbe o CEF-u. Akcija bi trebala dovesti do povećanja broja visokokvalitetnih projekata europske dodane vrijednosti na osnovnoj mreži TEN-T i njezinim koridorima.

Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava br. MOVE/B4/SUB/2014-705/CEF/PSA2/2/SI2.714460 potpisan je 14. 12. 2015. godine. Vrijednost projekta je 459.431,25 eura (prema iznosu koji je Europska komisija unaprijed odredila) i u cijelosti se financirao EU-ovim bespovratnim sredstvima iz CEF-a, što je ujedno maksimalni iznos prihvatljivih troškova Projekta.

Za provedbu Projekta 9. 9. 2016. potpisan je Ugovor s konzultantom Ernst & Young Savjetovanje d.o.o. u vrijednosti 1.456.200,00 kuna i razdobljem provedbe do 9. 1. 2020. godine. U sklopu Ugovora HŽ Infrastrukturi bila je pružena potrebna tehnička i administrativna podrška u pripremi i provedbi projekata financiranih iz CEF-a, što uključuje i edukacije, podršku u pripremi projektnih prijava, postupcima javne nabave itd.

Provedbom Projekta organizirano je i održano 25 edukacija, održani su treninzi na radnom mjestu te su izrađeni sljedeći dokumenti: dokumentacije za prijavu projekata, dokumentacije o nabavi, analize o mogućnosti prijave projekata na CEF pozive, Priručnik o postupanju, E-brošura, Mišljenje o pregledu postojećeg računovodstvenog sustava i preporuke za poboljšanje kao i Mišljenje o pregledu postojećeg IT sustava UIIP i preporuke za korištenje sustava za potrebe upravljanja CEF-ovim projektima, registri rizika za sve CEF-ove projekte u provedbi, godišnja izvješća o provedbi CEF-ovih projekata za INEA-u te ostala dokumentacija vezana uz CEF-ove projekte.

Putem Projekta omogućeno je sudjelovanje radnika HŽ Infrastrukture na drugim seminarima vezanim uz pripremu i provedbu CEF-ovih projekata.

U sklopu Projekta organizirano je studijsko putovanje u Sloveniju radnika HŽ Infrastrukture koji sudjeluju u pripremi i provedbi CEF-ovih projekata radi razmjene iskustava, stjecanja znanja i upoznavanja s primjerima dobre poslovne prakse u pripremi i provedbi CEF-ovih željezničkih infrastrukturnih projekata s kolegama iz Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturu, Ministarstva za infrastrukturu i Društva za razvoj infrastrukture u cilju jačanja administrativnih kapaciteta HŽ Infrastrukture.

Projekt je završen u  studenom 2020. godine.

Kontakt za više informacija o projektu: korporativne.komunikacije@hzinfra.hr.

Skip to content