Razvoj multimodalne platforme u Luci Rijeka i povezivanje s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata (POR2CORE-AGCT)

BrajdicaRazvoj multimodalne platforme u Luci Rijeka i povezivanje s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata (POR2CORE-AGCT) zajednički je projekt Lučke uprave Rijeka i HŽ Infrastrukture d.o.o. za koji je Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan u studenom 2015. godine. Sporazum je sklopljen između Izvršne agencije za inovaciju i mreže (INEA), na temelju ovlasti dobivene od Europske komisije, te Lučke uprave Rijeka (koordinator) i HŽ Infrastrukture (korisnik). U okviru projekta provest će se rekonstrukcija željezničkog kolodvora Rijeka Brajdica te će se izgraditi intermodalni kontejnerski terminal Brajdica.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 35,6 milijuna eura, pri čemu udio HŽ Infrastrukture iznosi 26 milijuna eura. Maksimalna stopa sufinanciranja iz CEF-a iznosi 85 posto ukupne vrijednosti projekta, odnosno 30,26 milijuna eura.

Rekonstrukcija željezničkog kolodvora i izgradnja novoga kontejnerskog terminala znatno će utjecati na postojeći kapacitet kolodvora te osigurati tehničke zahtjeve za interoperabilnost u skladu s Direktivom 2008/57/EZ i tehničkim specifikacijama interoperabilnosti (TSI) za konvencionalni željeznički sustav transeuropske željezničke mreže.

Ugovor za radove na projektu razvoja multimodalne platforme u Luci Rijeka i povezivanja s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata (POR2CORE-AGCT) u vrijednosti 220.751.649,34 kuna HŽ Infrastruktura i Lučka uprava Rijeka potpisale su 19. travnja 2018. sa zajednicom ponuditelja KOLEKTOR KOLING d.o.o. i EURO-ASFALT d.o.o.

Radovi na projektu Rijeka Brajdica u cijelosti su završeniU dvije godine napravljeno je puno toga: rekonstruirani su gornji i donji pružni ustroj na osam kolosijeka, zamijenjena je kolodvorska rasvjeta, rekonstruirana kontaktna mreža, a sagrađen je i novi objekt za smještaj signalno-sigurnosnog i telekomunikacijskog uređaja te objekt za smještaj dizelskog agregata. Na području Lučke uprave Rijeka sagrađena su četiri nova kolosijeka u betonu, nove kranske staze za dizalice, parkiralište te odvodnja i separator za oborinske vode. Proširen je postojeći tunel Sušak, u koji je ugrađen izvlačnjak u dužini od 400 munutrašnjost tunela opremljena je protupožarnim sustavom te je za tunel izgrađen vatrogasni pristup. Obavljeno je mjerenje kontaktne mreže mjernim vlakom, uređen je okolni teren na gradilištu te su ispitani signalno-sigurnosni uređaji. Obavljen je državni tehnički pregled i ishođena uporabna dozvola za dio pod upravljanjem HŽ Infrastrukture te je Agencija za sigurnost željezničkog prometa izdala odobrenje za puštanje u uporabu infrastrukturnih podsustava.

Kontakt za više informacija o projektu: korporativne.komunikacije@hzinfra.hr

Radovi
VIDEO Radovi u kolodvoru Rijeka Brajdica 2020.
VIDEO Radovi na željezničkom tunelu Sušak 18. 6. 2020.
VIDEO Radovi na željezničkom tunelu Sušak 15. travnja 2020.
VIDEO Obilazak gradilišta (željeznički tunel Sušak) 27. studenog 2019.
VIDEO Rekonstruirani kolodvor Rijeka Brajdica 13. rujna 2019.
Potpisivanje ugovora

Foto: Damir Škomrlj

Skip to content