​Napreduju radovi na pruzi Vinkovci – Vukovar, važnoj sastavnici u procesu osuvremenjivanja hrvatske željezničke mreže i velikom nacionalnom infrastrukturnom projektu koji se realizira uz financijsku potporu Europske unije.

U početnoj fazi projekta čisti se i priprema teren te se uklanjaju građevine s predviđene pružne trase. U tijeku je i prateće geodetsko snimanje svih lokacija gradilišta i pružne trase te lociranje i označavanje pružnih instalacija koje treba izmjestiti. Pripremaju se i izvedbeni projekti prema kojima će se izvoditi radovi na željezničkim infrastrukturnim podsustavima. U narednome razdoblju počet će i pripremni radovi na izgradnji pothodnika u kolodvoru Vukovar-Borovo Naselje.

Modernizacijom te pruge duge 18,7 kilometara povećat će se opseg željezničkoga teretnog prijevoza i prekrcaja robe u luci Vukovar te omogućiti bolja povezanost željezničkoga putničkog prijevoza Vukovarsko-srijemske županije s glavnim prometnim koridorima. Modernizacijom će se pruga Vinkovci – Vukovar osposobiti za brzinu vlakova do 120 km/h, čime će se osjetno skratiti vrijeme putovanja.

U iduće dvije godine, koliko je predviđeno za provedbu projekta, planirana je rekonstrukcija željezničkih kolodvora Vukovar i Vukovar-Borovo Naselje, željezničkih stajališta Nuštar i Bršadin – Lipovača te mostova i propusta duž cijele trase. Modernizacija predviđa i svu potrebnu infrastrukturu za lakši pristup osobama smanjene pokretljivosti, a radovi obuhvaćaju i izgradnju pješačkih pothodnika i zidova za zaštitu od buke te nova funkcionalna rješenja željezničko-cestovnih prijelaza. Radove izvodi zajednica ponuditelja španjolskih tvrtki Comsa S.A.U. i Comsa Instalaciones Y Sistemas Industriales S.A., a nadzor nad izvođenjem radova zajednica ponuditelja bugarskih tvrtki Rubicon Engineering i SPC Engineering Ltd.

Vrijednost projekta „Nadogradnja i elektrifikacija postojeće željezničke pruge od značaja za međunarodni promet M601 Vinkovci – Vukovar“ iznosi 542,6 milijuna kuna, a Europska unija iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. iz Kohezijskog fonda sufinancira 85 posto prihvatljivih troškova projekta.

 

Skip to content