Dokumentacija o nabavi za postupak nabave usluga „Promidžba i vidljivost za projekte financirane iz europskih i strukturnih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020“ objavljena je 14.08.2019. godine u EOJN.

HŽ Infrastruktura d.o.o. potpisala je 22.05.2020. godine Okvirni sporazum za uslugu izrade promotivnog filma za „Promidžbu i vidljivost za projekte financirane iz europskih i strukturnih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020“ s ČETIRI FILM d.o.o. u vrijednosti 174.000,00 kuna.

HŽ Infrastruktura d.o.o. potpisala je 25.05.2020. godine Okvirni sporazum za uslugu nabave promotivnih artikala s dotiskom loga za „Promidžbu i vidljivost za projekte financirane iz europskih i strukturnih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020“ s IMPERITO d.o.o. u vrijednosti 35.918,75 kuna.

HŽ Infrastruktura d.o.o. potpisala je 26.05.2020. godine Okvirni sporazum za uslugu tiska letaka i plakata te uslugu digitalnog tiska za „Promidžbu i vidljivost za projekte financirane iz europskih i strukturnih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020“ s I.T.-GRAF d.o.o. u vrijednosti 36.955,00 kuna.

HŽ Infrastruktura d.o.o. potpisala je 27.05.2020. godine Okvirni sporazum za zakup medijskog prostora za „Promidžbu i vidljivost za projekte financirane iz europskih i strukturnih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020“ s AKTER PUBLIC GRUPA d.o.o. u vrijednosti 167.000,00 kuna.

HŽ Infrastruktura d.o.o. potpisala je 03.06.2020. godine Okvirni sporazum za uslugu fotografiranja i videosnimanja za „Promidžbu i vidljivost za projekte financirane iz europskih i strukturnih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020“ s INTONACIJA j.d.o.o. u vrijednosti 6.400,00 kuna.

Objavu pogledajte ovdje.

Skip to content