U četvrtak 22. ožujka 2018., nakon što je proveden postupak javne nabave za radove, donesena je odluka o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude za odabir izvođača radova za Projekt modernizacije i elektrifikacije željezničke pruge Zaprešić – Zabok te je ona službeno objavljena u Elektroničkome oglasniku javne nabave (EOJN).

Na javnome otvaranju ponuda održanome 21. prosinca 2017. zaprimljeno je ukupno sedam ponuda koje su detaljno pregledane te je kao valjana ponuda odabrana ponuda ponuditelja SWIETELSKY d.o.o., Zagreb.
Vrijednost projekta iznosi 614,4 milijuna kuna te se s 85 posto sufinancira sredstvima iz EU-ovih fondova.

Riječ je o dionici duljine gotovo 24 km na regionalnoj pruzi Zaprešić – Čakovec. Po završetku modernizacije vrijeme putovanja brzih vlakova skratit će se za oko 50 posto, a putničkih za oko 30 posto. Time će se stvoriti preduvjeti za uključivanje tih vlakova u sustav gradsko-prigradskoga prijevoza grada Zagreba.

Potpisivanje ugovora za radove uslijedit će u zakonskome roku nakon što, u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (NN 120/16), odluka o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude postane izvršna.

Početak radova planiran je na ljeto 2018., a završetak na ljeto 2021. godine.

Javno otvaranje ponuda za nadzor nad izvođenjem radova održano je početkom ožujka ove godine, a odluka o odabiru očekuje se uskoro.

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji su u studenome 2017. potpisali Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture te HŽ Infrastruktura i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) potvrđeno je to da će se projekt sufinancirati s 85 posto sredstava iz Operativnog programa za konkurentnost i koheziju, dok će preostalih 15 posto bit će financirano nacionalnim sredstvima.

 

                    
Skip to content