Obnova i rekonstrukcija dionice pruge Okučani – Novska

Projekt Obnova i rekonstrukcija željezničke pruge dionica Okučani – Novska obuhvaćao je

  • obnovu dvokolosiječne pruge između Okučana i Novske (oko 16,8 km)
  • obnovu kolodvora Okučani (oko 3 km)
  • obnovu stajališta Rajić.

Ta se dionica nalazi na RH1 koridoru (bivšem X. paneuropskome prometnom koridoru koji preko Slovenije, Hrvatske, Srbije i Makedonije povezuje Salzburg u Austriji i Solun u Grčkoj ).

Projekt je sufinanciran EU-ovim sredstvima iz Instrumenta pretpristupne pomoći IPA, pri čemu udio EU-ova sufinanciranja iznosi 85 posto, a udio sredstava iz proračuna Republike Hrvatske 15 posto. Ukupna je vrijednost projekta 36.105.981 €. Radovi su se počeli izvoditi u rujnu 2012.

Radove na kolosijeku te na građevinskim i elektrotehničkih postrojenjima izvela je tvrtka Salcef Costruzioni Edili e Ferroviarie S.p.A iz Italije. Vrijednost ugovora iznosi 25.726.700 €, a obuhvaćao je remont otvorene pruge, obnovu donjega pružnog ustroja, propusta i sustava odvodnje te prilagodbu kontaktne mreže, rekonstrukciju kolodvora Okučani i obnovu stajališta Rajić.

Radove na signalno-sigurnosnim i telekomunikacijskim uređajima izvela je tvrtka Bombardier Transportation Italy S.p.A. Vrijednost ugovora iznosi 8.566.800,00 €, a radovi su obuhvaćali adaptaciju signalno-sigurnosnih uređaja, ugradnju automatskoga pružnog bloka za obostrani promet i ETCS-a razine 1 te obnovu postojećih željezničko-cestovnih prijelaza i postojećega telekomunikacijskog sustava.

Nadzor nad radovima obavljala je tvrtka DB International GmbH iz Njemačke u konzorciju s tvrtkom Granova d.o.o. iz Hrvatske. Ugovor vrijednosti 1.812.481,00 € obuhvaćao je nadzor radova na kolosijeku, na građevinskim i elektrotehničkim postrojenjima te na signalno-sigurnosnim i telekomunikacijskim uređajima.

Izvođači su odabrani na međunarodnom natječaju 2012. godine.

Projekt je završen 2017.

Kontakt za više informacija o projektu: korporativne.komunikacije@hzinfra.hr

Skip to content