HŽ Infrastruktura raspisuje natječaj N-58 za prikupljanje pisanih ponuda za zakup željezničkog prostora.
Ponude se podnose u pisanom obliku u zapečaćenoj omotnici na adresu:
HŽ Infrastruktura d.o.o.
Sektor nekretnina
Mihanovićeva 12
10000 Zagreb

s naznakom «Za natječaj N-58 ne otvarati»

Rok za predaju ponuda je ponedjeljak, 20.01.2020. godine predajom pošiljke u poštanskom uredu do 24 sata ili neposrednom predajom ponude u urudžbenom odjelu Sektora nekretnina, Mihanovićeva 12, Zagreb, soba 116 u uredovno vrijeme do 15 sati.

Tekst natječaja možete pogledati ovdje.