O nama

 

HŽ Infrastruktura je tvrtka od strateškog značaja koja upravlja željezničkom infrastrukturom u Republici Hrvatskoj. Ona se bavi organiziranjem i reguliranjem željezničkog prometa, osiguravanjem pristupa i korištenja željezničke infrastrukture svim željezničkim prijevoznicima koji ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o željeznici, organizacijom javnog prijevoza i prijevoza za vlastite potrebe, održavanjem i osuvremenjivanjem željezničke infrastrukture, njezinom zaštitom te poslovima investiranja u gradnju željezničke infrastrukture.

Ukupan broj zaposlenih u HŽ Infrastrukturi d.o.o. na dan 31. prosinca 2019. iznosio je 5044.

 

 

HŽ Infrastruktura opredijelila se za razvoj, primjenu i neprekidno poboljšavanje učinkovitosti sustava upravljanja energijom prema normi ISO 50001. Potiču se sve zainteresirane strane da pri korištenju objekata u vlasništvu i/ili pod upravljanjem HŽ Infrastrukture vode računa o energetskoj učinkovitosti i potrošnji svih vrsta energenata te da osvijeste svoje zaposlenike o važnosti energetske učinkovitosti.

HŽ Infrastruktura DNV certifikat 2020.

HŽ Infrastruktura DNV Certificate 2020

 

 

HŽ Infrastruktura trajno je orijentirana na poboljšanje svih svojih procesa, što dokazujemo posjedovanjem certifikata za sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015.

 

HŽ INFRASTRUKTURA DNV Certifikat 2017.
HŽ INFRASTRUKTURA DNV Certificate 2017