O nama

 

HŽ Infrastruktura je tvrtka od strateškog značaja koja upravlja željezničkom infrastrukturom u Republici Hrvatskoj. Ona se bavi organiziranjem i reguliranjem željezničkog prometa, osiguravanjem pristupa i korištenja željezničke infrastrukture svim željezničkim prijevoznicima koji ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o željeznici, organizacijom prijevoza za vlastite potrebe, održavanjem i osuvremenjivanjem željezničke infrastrukture, njezinom zaštitom te poslovima investiranja u gradnju željezničke infrastrukture.

Ukupan broj zaposlenih u HŽ Infrastrukturi d.o.o. na dan 31. prosinca 2022. iznosio je 5005.

 

 

HŽ Infrastruktura opredijelila se za razvoj, primjenu i neprekidno poboljšavanje učinkovitosti sustava upravljanja energijom prema normi ISO 50001. Potiču se sve tvrtke i osobe koje rade za i u ime HŽ Infrastrukture kao i zainteresirane strane da prilikom korištenja objekata u vlasništvu i/ili na upravljanju HŽ Infrastrukture vode računa o energetskoj učinkovitosti i potrošnji svih vrsta energenata te da osvijeste svoje zaposlenike o važnosti energetske učinkovitosti. HŽ Infrastruktura otvorena je za prijedloge poboljšanja sustava upravljanja energijom i poboljšanja energetskih performansi.

HŽ Infrastruktura DNV certifikat 2021.

HŽ Infrastruktura DNV Certificate 2021

 

HŽ Infrastruktura trajno je orijentirana na poboljšanje svih svojih procesa, što dokazujemo posjedovanjem certifikata za sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015.

 

HŽ INFRASTRUKTURA DNV Certifikat 2021.
HŽ INFRASTRUKTURA DNV Certificate 2021

Skip to content