Nadogradnja i elektrifikacija željezničke pruge Vinkovci – Vukovar

 

Nadogradnja i elektrifikacija željezničke pruge od Vinkovca do Vukovara duljine 18,71 kilometar, dionice važne za međunarodni promet, omogućit će povećanje opsega željezničkog prometa i prekrcaja roba u luci Vukovar te bolju povezanost željezničkog putničkog prijevoza Vukovarsko-srijemske županije s glavnim prometnim koridorima i drugim županijama, a osobito će pozitivno utjecati na udobnost i sigurnost putovanja u sklopu dnevnih migracija putnika.

Modernizacijom će dionica Vinkovci – Vukovar biti osposobljena za brzinu vlakova od maksimalno 120 km/h, čime će se vrijeme putovanja skratiti za oko 50 posto te će vožnja u putničkom prijevozu trajati 20 minuta, a u teretnom 30 minuta. Elektrifikacijom dionice osigurat će se ekonomski i energetski isplativiji te ekološki održiv željeznički promet. Povećat će se kapacitet dionice i poboljšati pristup luci Vukovar, čime će ona, smještena na TEN-T koridoru Rajna – Dunav, biti kvalitetno povezana s Koridorom RH1, bivšim X. paneuropskim koridorom. Modernizacijom željezničke pruge od Vinkovca do Vukovara doprinijet će se gospodarskomu razvoju lokalne zajednice i oporavku istočnoga dijela Slavonije.

Projekt nadogradnje i elektrifikacije željezničke pruge Vinkovci – Vukovar obuhvaća:

  • cjelokupnu rekonstrukciju i obnovu postojeće jednokolosiječne pruge,
  • obnovu željezničkih kolodvora Vukovar-Borovo naselje i Vukovar te stajališta Nuštar i Bršadin-Lipovača,
  • obavljanje svih potrebnih radova na građevinskom, prometno-upravljačkom, signalno-sigurnosnom i elektroenergetskom podsustavu.

U sklopu obnove željezničkih kolodvora i stajališta uredit će se parkirališta za osobna vozila i bicikle, omogućiti lakši pristup osobama smanjene pokretljivosti, a radi zaštite od buke za stanovnike koji žive uz prugu izgradit će se zaštitni zidovi. Ugradnjom suvremenoga sustava prometne signalizacije i telekomunikacija te izgradnjom pješačkih pothodnika unaprijedit će se sigurnost svih sudionika u prometu.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za modernizaciju ove pružne dionice ukupne vrijednosti 677.701.939,19 kuna i prihvatljivih troškova u iznosu 516.330.736,35 kuna potpisali su 21. svibnja 2018. godine Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU-a (SAFU) i HŽ Infrastruktura. Projekt sufinancira Europska unija iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija iz Kohezijskog fonda s 85 posto od prihvatljivih troškova, a s 15 posto Vlada RH.

HŽ Infrastruktura potpisala je 14. ožujka 2019. ugovor za usluge nadzora nad izvođenjem radova na Nadogradnji i elektrifikaciji željezničke pruge Vinkovci-Vukovar sa zajednicom gospodarskih subjekata Rubicon Engineering i SPC Engineering Ltd. iz Bugarske, u vrijednosti 10.260.000,00 kuna.

Dana 20. prosinca 2019. godine u Vukovaru HŽ Infrastruktura potpisala je sa zajednicom španjolskih tvrtki Comsa S.a. i Comsa Instalaciones Y Sistemas Industriales S.a. ugovor za izvođenje radova na modernizaciji pruge Vinkovci – Vukovar u vrijednosti 376.340.359,04 kuna. Predviđeno je trajanje radova 24 mjeseca a nadzora 30 mjeseci.

Pripremni radovi na Projektu započeli su u travnju 2020. Početkom ljeta 2020. počeli su opsežniji radovi na mostu Bobotski kanal, na izgradnji pothodnika u kolodvoru Vukovar-Borovo Naselje te na propustima u zoni željezničkih stajališta Nuštar i Bršadin-Lipovača. Za potrebe izgradnje novog pothodnika u kolodvoru Vukovar-Borovo Naselje postavljene su oplata i armatura te je završeno betoniranje zidova i stubišta.

U veljači 2021. u stajalištu Nuštar, na mjestu željezničko-cestovnog prijelaza počeli su radovi na izgradnji pješačko-biciklističkog pothodnika. U ožujku 2021. započelo je polaganje kolosijeka na novome dijelu trase i u kolodvorima. Tako se u kolodvoru Vukovar-Borovo Naselje polaže 4., 5. i 6. kolosijek, položene su skretnice broj 2, 5, 7, 8, 9 i 10, dok su u kolodvoru Vukovar položene skretnice broj 2, 3, 4 i 5. Osim kolosiječnih radova vidan je napredak radova na zgradi postrojenja za sekcioniranje u Vinkovcima te na zgradi za smještaj elektroničkih signalno-sigurnosnih uređaja u Đergaju. U travnju su započeli intenzivniji radovi na kontaktnoj mreži.

Veći zahvati u sklopu radova na pruzi Vinkovci – Vukovar izvode se s najavljenim tzv. zatvorima pruge u određenim razdobljima. Za to vrijeme prijevoz putnika organiziran je zamjenskim autobusima prema voznom redu vlakova.

Napredak radova tijekom ljetnih mjeseci 2021. vidljiv je gotovo na cijeloj pružnoj dionici. Prema vremenskim planovima izgrađeno je svih pet novih propusta, a vlakovi prometuju preko novoga mosta Bobotski kanal. U kolodvoru Vukovar, u zoni Vupikovih silosa, organiziran je dulji zatvor pruge u sklopu kojeg su zatrpane podzemne prostorije i usipni koševi. Također, uklonjen je podzemni potporni zid, izmješten plinovod koji se nalazio ispod svih kolosijeka u toj zoni, a uklonjena je i ruševna konstrukcija koja se nalazila u neposrednoj blizini novoga projektiranog kolosijeka.

Tijekom srpnja na izgradnji pješačkog pothodnika u kolodvoru Vukovar-Borovo Naselje grubi građevinski radovi u visokoj su fazi gotovosti, a radovi na području stajališta Nuštar, na biciklističko-pješačkom pothodniku napreduju planiranim tempom. Započet će i radovi na izgradnji trećega pothodnika, na području stajališta Bršadin-Lipovača.

Od polovine srpnja, u sklopu 36-satnih zatvora pruge, počeli su kolosiječni radovi koji bi trebali trajati sljedećih šest mjeseci.

Položeno je 20-ak skretnica koje su trenutačno u različitim fazama gotovosti, a preko njih 10 teče promet vlakova. Dobar napredak radova primjetan je i na zgradama postrojenja za sekcioniranje u Vinkovcima te na zgradi za smještaj elektroničkih signalno-sigurnosnih uređaja u Đergaju i Vukovaru.

Kontakt za više informacija o projektu: korporativne.komunikacije@hzinfra.hr.

www.strukturnifondovi.hr

Radovi
Potpisivanje ugovora za radove
Potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava