Nadogradnja i elektrifikacija željezničke pruge Vinkovci – Vukovar

 

VINKOVCI-VUKOVARPruga Vinkovci – Vukovar (18,7 km) kao željeznička pruga za međunarodni promet M601 Vinkovci – Vukovar dio je željezničkog teretnog koridora RFC10 Alpe – zapadni Balkan.

HŽ Infrastruktura d.o.o. je 21. svibnja 2018. potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK.07.5.1.05.0001 u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020. (OPKK) iz Kohezijskog fonda s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture (MMPI) i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU). Vrijednost Ugovora jest 89,9 milijuna eura, a ukupni prihvatljivi troškovi iznose 68,5 milijuna eura. Maksimalni je iznos za sufinanciranje prihvatljivih troškova Projekta 64,4 milijuna eura, od čega se 54,7 milijuna eura, odnosno 85 posto sufinancira iz OPKK-a, a preostali iznos od 9,7 milijuna eura, odnosno 15 posto sufinancira se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Razdoblje provedbe Projekta prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava jest od ožujka 2016. do prosinca 2023.

Potpisani Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava obuhvaća sljedeće aktivnosti:

  1. upravljanje projektom
  2. promidžbu i vidljivost
  3. radove
  4. nadzor
  5. dodatne troškove (pričuve)
  6. otkup zemljišta.

Ugovor za izvođenje radova HŽ Infrastruktura potpisala je 20. prosinca 2019. sa zajednicom ponuditelja koju čine tvrtke COMSA S.A.U. i COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES S.A.U. u vrijednosti 49,9 milijuna eura.

Ugovor za pružanje usluge nadzora HŽ Infrastruktura potpisala je 14. ožujka 2019. sa zajednicom ponuditelja koju čine tvrtke RUBICON ENGINEERING EAD i SPC ENGINEERING EOOD u vrijednosti 1,7 milijuna eura.

Provedbom radova pruga Vinkovci – Vukovar bit će osposobljena za brzinu vlakova od maksimalno 120 km/h te će se skratiti vrijeme putovanja. Elektrifikacijom dionice osigurat će se ekonomski i energetski isplativiji te ekološki održiv željeznički promet. Također će se povećati kapacitet dionice i poboljšati pristup luci Vukovar te će se doprinijeti gospodarskom razvoju lokalne zajednice i oporavku istočnoga dijela Slavonije. U sklopu radova također će se urediti parkirališta za osobna vozila i bicikle u kolodvorima i stajalištima, omogućit će se lakši pristup osobama smanjene pokretljivosti, izgraditi zidovi za zaštitu od buke za stanovnike koje žive uz prugu te će se povećati sigurnost svih sudionika u prometu ugradnjom suvremenoga sustava prometne signalizacije i telekomunikacija te izgradnjom pješačkih pothodnika.

U sklopu Projekta predviđeno je izvođenje radova i to:

  • cjelokupna rekonstrukcija i obnova postojeće jednokolosiječne pruge
  • obnova željezničkih kolodvora Vukovar-Borovo Naselje i Vukovar te stajališta Nuštar i Bršadin-Lipovača
  • radova na građevinskom, prometno-upravljačkom, signalno-sigurnosnom i elektroenergetskom podsustavu.

Kontakt za više informacija o projektu: korporativne.komunikacije@hzinfra.hr.

VIDEO Završni radovi na modernizaciji pruge Vinkovci – Vukovar

VIDEO Radovi na projektu

VIDEO Radovi
FOTO Radovi
Infodan za građane u Vinkovcima i obilazak gradilišta u Vukovar – Borovu naselju s medijima 30. studenog 2023.
Infodan za gospodarstvenike u Vukovaru i obilazak gradilišta s medijima, 22. i 23. rujna 2021.
Potpisivanje ugovora za radove
Potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava
Skip to content