Nadogradnja i elektrifikacija željezničke pruge Vinkovci – Vukovar

 

Nadogradnja i elektrifikacija željezničke pruge od Vinkovca do Vukovara duljine 18,71 kilometar, dionice važne za međunarodni promet, omogućit će povećanje opsega željezničkog prometa i prekrcaja roba u luci Vukovar te bolju povezanost željezničkog putničkog prijevoza Vukovarsko-srijemske županije s glavnim prometnim koridorima i drugim županijama, a osobito će pozitivno utjecati na udobnost i sigurnost putovanja u sklopu dnevnih migracija putnika.

Modernizacijom će dionica Vinkovci – Vukovar biti osposobljena za brzinu vlakova od maksimalno 120 km/h, čime će se vrijeme putovanja skratiti za oko 50 posto te će vožnja u putničkom prijevozu trajati 20 minuta, a u teretnom 30 minuta. Elektrifikacijom dionice osigurat će se ekonomski i energetski isplativiji te ekološki održiv željeznički promet. Povećat će se kapacitet dionice i poboljšati pristup luci Vukovar, čime će ona, smještena na TEN-T koridoru Rajna – Dunav, biti kvalitetno povezana s Koridorom RH1, bivšim X. paneuropskim koridorom. Modernizacijom željezničke pruge od Vinkovca do Vukovara doprinijet će se gospodarskomu razvoju lokalne zajednice i oporavku istočnoga dijela Slavonije.

Projekt nadogradnje i elektrifikacije željezničke pruge Vinkovci – Vukovar obuhvaća:

  • cjelokupnu rekonstrukciju i obnovu postojeće jednokolosiječne pruge,
  • obnovu željezničkih kolodvora Vukovar-Borovo naselje i Vukovar te stajališta Nuštar i Bršadin-Lipovača,
  • obavljanje svih potrebnih radova na građevinskom, prometno-upravljačkom, signalno-sigurnosnom i elektroenergetskom podsustavu.

U sklopu obnove željezničkih kolodvora i stajališta uredit će se parkirališta za osobna vozila i bicikle, omogućiti lakši pristup osobama smanjene pokretljivosti, a radi zaštite od buke za stanovnike koji žive uz prugu izgradit će se zaštitni zidovi. Ugradnjom suvremenoga sustava prometne signalizacije i telekomunikacija te izgradnjom pješačkih pothodnika unaprijedit će se sigurnost svih sudionika u prometu.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za modernizaciju ove pružne dionice ukupne vrijednosti 677.701.939,19 kuna i prihvatljivih troškova u iznosu 516.330.736,35 kuna potpisali su 21. svibnja 2018. godine Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU-a (SAFU) i HŽ Infrastruktura. Projekt sufinancira Europska unija iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija iz Kohezijskog fonda s 85 posto od prihvatljivih troškova, a s 15 posto Vlada RH.

HŽ Infrastruktura potpisala je 14. ožujka 2019. ugovor za usluge nadzora nad izvođenjem radova na Nadogradnji i elektrifikaciji željezničke pruge Vinkovci-Vukovar sa zajednicom gospodarskih subjekata Rubicon Engineering i SPC Engineering Ltd. iz Bugarske, u vrijednosti 10.260.000,00 kuna.

Dana 20. prosinca 2019. godine u Vukovaru HŽ Infrastruktura potpisala je sa zajednicom španjolskih tvrtki Comsa S.a. i Comsa Instalaciones Y Sistemas Industriales S.a. ugovor za izvođenje radova na modernizaciji pruge Vinkovci – Vukovar u vrijednosti 376.340.359,04 kuna. Predviđeno je trajanje radova 24 mjeseca a nadzora 30 mjeseci.

VIDEO Radovi na projektu

Radovi su započeli  pripremnim aktivnostima u travnju 2020. Unatoč pandemiji koronavirusa, koja od početka prati projekt, do prekida radova nije došlo ni u jednom trenutku.

Do početka 2022. položeno je više od 20 kilometara kolosijeka i sve skretnice u različitim stupnjevima gotovosti. Izgrađeni su svi propusti i rasponska konstrukcija mosta Bobotski kanal. Pri kraju su radovi na svim trima pothodnicima (pješačko-biciklistički u stajalištu Nuštar, pješački u kolodvoru Vukovar-Borovo Naselje te u stajalištu Bršadin-Lipovača). Napreduju radovi na polaganju betonskih kanalica odvodnje, građevinski radovi na željezničko-cestovnim prijelazima kao i radovi na ugradnji zidova za zaštitu od buke. U visokom stupnju gotovosti su zgrade za smještaj signalno-sigurnosnih uređaja u Đergaju i Vukovaru, zgrada postrojenja za sekcioniranje kontaktne mreže u Vinkovcima te zgrada za kompenzaciju jalove energije u sklopu EVP-a Jankovci. Pri kraju su radovi na temeljenju i ugradnji stupova i portala kontaktne mreže te izrada temelja stupova grijača skretnica u kolodvorima i u otpremništvu Đergaj. U tijeku je nastavak radova na rasvjeti i ostalim elektroenergetskim postrojenjima. Provodi se projektiranje i priprema softvera za prometnoupravljački i signalno-sigurnosni podsustav.  

Tijekom radova provode se različite aktivnosti na vidljivosti projekta kako bi se prezentirala njegova važnost  za lokalnu zajednicu i širu regiju. 

Veći zahvati u sklopu radova na pruzi Vinkovci – Vukovar izvode se u najavljenim tzv. zatvorima pruge u određenim razdobljima. Za to vrijeme prijevoz putnika organiziran je  autobusima. Više informacija možete pronaći na VINKOVCI – VUKOVAR.

Kontakt za više informacija o projektu: korporativne.komunikacije@hzinfra.hr.

www.strukturnifondovi.hr

VIDEO Radovi
FOTO Radovi
Infodan za gospodarstvenike u Vukovaru i obilazak gradilišta s medijima, 22. i 23. rujna 2021.
Potpisivanje ugovora za radove
Potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava
Skip to content