Modernizacija i elektrifikacija pruge Zaprešić – Zabok

 

ZAPREŠIĆ-ZABOKDionica Zaprešić – Zabok (23,9 km) sastavni je dio pruge za regionalni promet R201 Zaprešić – Čakovec

HŽ Infrastruktura d.o.o. je 9. studenoga 2017. potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK.07.5.1.03.0001 u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020. (OPKK) iz Kohezijskog fonda s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture (MMPI) i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU). Vrijednost Ugovora jest 102,6 milijuna eura, a ukupni prihvatljivi troškovi iznose 81,5 milijuna eura, što je maksimalni iznos za sufinanciranje prihvatljivih troškova Projekta, od čega se 69,3 milijuna eura, odnosno 85 posto sufinancira iz OPKK-a, a preostali iznos od 12,2 milijuna eura, odnosno 15 posto sufinancira se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Razdoblje provedbe Projekta prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava jest od siječnja 2014. do prosinca 2023.

Potpisani Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava obuhvaća sljedeće aktivnosti:

 1. upravljanje projektom i administraciju
 2. promidžbu i vidljivost
 3. projektiranje
 4. radove
 5. nadzor
 6. dodatne troškove (pričuve)
 7. otkup zemljišta.

Ugovor za izvođenje radova HŽ Infrastruktura potpisala je 12. lipnja 2018. s tvrtkom SWIETELSKY d.o.o. ukupne vrijednosti 74,4 milijuna eura.

Ugovor za pružanje usluge nadzora HŽ Infrastruktura potpisala je 28. lipnja 2018. s tvrtkom DB Engineering & Consulting GmbH ukupne vrijednosti 2,1 milijun eura.

Završetkom radova omogućeni su uvjeti za ostvarenje brzine putničkih vlakova do 120 km/h, cjelovito uključivanje u sustav prigradskoga željezničkog prometa na širem području grada Zagreba, skraćenje vremena putovanja, povećana je nosivost pruge i time ukinuta ograničenja u teretnom prijevozu. Izgradnjom parkirališta za automobile i ugradnjom držača za bicikle u stajalištima i kolodvorima u blizini kojih se nalaze stajališta javnog autobusnog prijevoza omogućena je bolja povezanost i konkurentnost željezničkog prometa s obzirom na to da se Projekt proteže kroz Zagrebačku i Krapinsko-zagorsku županiju. Uvođenje elektromotornih vlakova doprinosi i zaštiti okoliša putem smanjenja emisije plinova i zaštita od buke.

Radovi na Projektu započeli su u srpnju 2018., a završili u rujnu 2022. godine.

U sklopu Projekta izvedeni su sljedeći radovi:

 • rekonstrukcija kolodvora (Novi Dvori, Luka, Veliko Trgovišće i Zabok) i stajališta (Pojatno, Kupljenovo i Žeinci), ugrađena urbana oprema, sustav videonadzora te vizualnog i audio obavještavanja putnika
 • rekonstrukcija pojedinih lukova
 • uređenje/rekonstrukcija i izgradnja potpuno novih pružnih građevina (četiri nova mosta, Vučerna, Lužki potok, Črnec i Horvacka, i jedan cestovni most, Horvacka, 35 propusta, kanali)
 • ugradnja novih signalno-sigurnosnih i telekomunikacijskih uređaja, uređaja daljinskog upravljanja prometom
 • modernizacija 16 željezničko-cestovnih prijelaza
 • elektrifikacija pruge i kolodvora
 • izgradnja parkirališta.

Kontakt za više informacija o projektu: korporativne.komunikacije@hzinfra.hr

 

VIDEO Modernizirana i elektrificirana pruga
VIDEO Radovi na projektu
FOTO Radovi
VIDEO Ukratko o projektu
Skip to content