Dana 17. svibnja 2019. HŽ Infrastruktura potpisala je s konzorcijem koji čine Institut IGH d.d., Željezničko projektno društvo d.d., Granova d.o.o., Inženjerski projektni zavod d.d. i Rijekaprojekt d.o.o. ugovor za „Izradu studijske dokumentacije modernizacije željezničke dionice Okučani – Vinkovci“, dio Projekta „Izrade projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke dionice Okučani – Vinkovci. Ugovor je vrijedan 10.700.000 kuna, a s 85 posto sredstava sufinancira se iz Instrumenta za povezivanje Europe.

Rok za izradu studijske dokumentacije je 13 mjeseci, a njezina je svrha identificiranje mogućih infrastrukturnih i organizacijskih rješenja, ispitivanje njihove isplativosti, izbor optimalnih tehničko-tehnoloških rješenja za pojedine pružne dionice i čvorišta te određivanje prioriteta i vremenskog okvira za njihovu provedbu. U skladu s navedenom izradit će se Idejna rješenja i višekriterijska analiza, Studija izvodljivosti projekta, Prethodna ekonomska i financijsku analiza projekta (CBA) i Studija utjecaja na okoliš.

Na temelju rezultata i zaključaka studijske dokumentacije pristupit će se sljedećoj fazi, projektnoj dokumentaciji koja je neophodna za dobivanje lokacijske dozvole i građevinskih dozvola.

Dionica Okučani – Vinkovci duga je 131 km i sastavni je dio glavne (koridorske) željezničke pruge M104 Novska – Tovarnik – državna granica s Republikom Srbijom. Nalazi se na koridoru RH1, a u europskim okvirima sastavni je dio osnovne Transeuropske prometne mreže (TEN-T). Ona čini okosnicu povezivanja dvaju osnovnih europskih koridora, i to Mediteranskog koridora i koridora Rajna – Dunav. Također je dio novog teretnog koridora RFC10 (Alpe – Zapadni Balkan). Zbog svega navedenog te s obzirom na to da je dionica Okučani – Vinkovci od javnog interesa Republike Hrvatske i jedan od najvažnijih provoznih pravaca koji povezuje središnju i istočnu Hrvatsku, potrebnu ju je modernizirati u skladu sa zahtjevima za osnovnu mrežu TEN-T, odnosno u skladu s tehničkim specifikacijama za interoperabilnost.

Modernizacija te dionice bit će nastavak obnove dijela međunarodnoga koridora RH1 Dugo Selo – Novska – Tovarnik – državna granica. Podsjetimo, europskim sredstvima modernizirane su dionice Vinkovci – Tovarnik – državna granica i Okučani – Novska. U tijeku je projektiranje obnove i dogradnje dionice Dugo Selo – Novska. Projekt modernizacije dionice Okučani – Vinkovci, koji trenutačno uključuje 12 željezničkih kolodvora i 13 željezničkih stajališta, nastavak je obnove tog koridora sufinancirane iz fondova Europske unije. Cilj je tog projekta ukloniti tzv. uska grla, čime će se omogućiti razvoj postojećih željezničkih kapaciteta, skraćivanje vremena prijevoza tereta i putnika te daljnji razvoj tog koridora.

Europska komisija odobrila je sredstva za sufinanciranje izrade cjelokupne projektne dokumentacije za rekonstrukciju željezničke pruge Okučani – Vinkovci iz Instrumenta za povezivanje Europe (CEF) u iznosu od 9.535.045 eura, što iznosi 85 posto prihvatljivih troškova projekta koji iznose 11.217.700 eura. Preostalih 15 posto vrijednosti financirat će se iz vlastitih sredstava.

Provedba svih aktivnosti iz Sporazuma za dodjelu bespovratnih sredstava planirana je do kraja 2021. godine.

Skip to content