Izrada tehničke dokumentacije za modernizaciju željezničke pruge M202 Zagreb GK – Rijeka, na dionici Oštarije – Škrljevo

 

OŠTARIJE-ŠKRLJEVODionica Oštarije – Škrljevo (72,2 km) sastavni je dio glavne koridorske željezničke pruge za međunarodni promet M202 Zagreb Gk – Rijeka na koridoru RH2 te je ujedno dio dionice Rijeka – Zagreb – Budimpešta na Mediteranskome koridoru.

HŽ Infrastruktura d.o.o. je 27. listopada 2017. potpisala Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava INEA/CEF/TRAN/M2016/1366913 u sklopu Instrumenta za povezivanje Europe Sektor promet (CEF – Connecting Europe Facility) s Europskom izvršnom agencijom za klimu, infrastrukturu i okoliš (CINEA – European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency). Vrijednost Sporazuma jeST 2,0 milijuna eura od čega se 1,7 milijuna eura, odnosno 85 posto sufinancira iz CEF-a, a preostali iznos od 0,3 milijuna eura, odnosno 15 posto sufinancira se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Potpisani Sporazum o dodijeli bespovratnih sredstava obuhvaća sljedeće aktivnosti:

  1. upravljanje projektom, promidžbu i vidljivost
  2. idejna varijantna rješenja i studiju izvodljivosti.

Ugovor za izradu studijske dokumentacije HŽ Infrastruktura potpisala je 15. svibnja 2020. sa zajednicom ponuditelja koju čine tvrtke ŽPD d.d., Granova d.o.o., Institut IGH d.d., Rijekaprojekt d.o.o. i IPZ d.d. u vrijednosti 2,4 milijuna eura.

Ugovor obuhvaća izradu:

  1. idejnih varijantnih rješenja
  2. studije izvodljivosti
  3. analize troškova i koristi
  4. studije o utjecaju na okoliš.

Izradom studijske dokumentacije stvara se podloga za slijedeće faze pripreme, odnosno izradu projektne dokumentacije i to idejnog projekta te ishođenje lokacijskih dozvola za koje je planirano osiguranje CEF-ovih sredstava u narednom razdoblju.

Kontakt za više informacija: korporativne.komunikacije@hzinfra.hr

 

Skip to content