Izrada tehničke dokumentacije za modernizaciju željezničke dionice Oštarije – Škrljevo

 

Dionica Oštarije – Škrljevo sastavni je dio željezničke pruge za međunarodni prijevoz M202 Zagreb GK – Rijeka na koridoru RH2 te ujedno dio dionice Rijeka – Zagreb – Budimpešta na Mediteranskome koridoru.

HŽ Infrastruktura d.o.o. je 27. listopada 2017. potpisala Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava INEA/CEF/TRAN/M2016/1366913 u sklopu Instrumenta za povezivanje Europe – Sektor promet (CEF – Connecting Europe Facility) s Izvršnom agencijom za inovacije i mreže (INEA – Innovation and Networks Executive Agency). Njime je odobren maksimalan iznos od 5,95 milijuna eura, što iznosi 85 posto odobrenog iznosa sufinanciranja. Procijenjeni iznos provođenja aktivnosti iz Sporazuma iznosi ukupno maksimalno sedam milijuna eura. Preostalih 15 posto maksimalnog iznosa (1,05 milijuna eura) financirat će se vlastitim sredstvima.

U sklopu potpisanog Sporazuma provodit će se sljedeće aktivnosti:

  1. Vođenje projekta, promidžba i provođenje mjera vidljivosti
  2. Izrada studijske dokumentacije: idejna varijantna rješenja trase i studija opravdanosti (FS – Feasibility Study)
  3. Izrada financijsko-ekonomske analize (Cost Benefit Analiysis)
  4. Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole/lokacijskih dozvola
  5. Izrada studije utjecaja na okoliš.

Glavni cilj izrade projekta jest razvoj učinkovitoga i konkurentnoga željezničkog prijevoza duž Mediteranskog koridora, uz uklanjanje tzv. uskih grla na hrvatskome dijelu tog koridora, poboljšanje kvalitete željezničke usluge za putnički i teretni prijevoz, skraćivanje vremena putovanja, povećanje brzine putovanja i unaprjeđenje konkurentnosti željezničkog prometa.

U cilju realizacije aktivnosti predviđenih Sporazumom o dodjeli bespovratnih sredstava HŽ Infrastruktura potpisala je 15. svibnja 2020. sa zajednicom ponuditelja koju čine tvrtke ŽPD d.d., Granova d.o.o., Institut IGH d.d., Rijekaprojekt d.o.o. i IPZ d.d. Ugovor za izradu studijske dokumentacije za modernizaciju željezničke pruge M202 Zagreb GK – Rijeka na dionici Oštarije – Škrljevo.

Ugovor vrijedan 17,9 milijuna kuna (bez PDV-a) uključuje izradu idejnih rješenja više varijanti trase, studije opravdanosti, analize troškova i koristi za odabrano varijantno rješenje te studiju utjecaja zahvata na okoliš, kojom će se propisati mjere zaštite i očuvanja okoliša koje se moraju provoditi tijekom izgradnje i eksploatacije željezničke pruge.

Rok za izradu studijske dokumentacije jest 16 mjeseci od dana sklapanja ugovora.

Kontakt za više informacija o projektu: korporativne.komunikacije@hzinfra.hr