Izrada tehničke dokumentacije za modernizaciju željezničke pruge M202 Zagreb GK – Rijeka, na dionici Oštarije – Škrljevo

 

Dionica Oštarije – Škrljevo sastavni je dio željezničke pruge za međunarodni prijevoz M202 Zagreb GK – Rijeka na koridoru RH2 te ujedno dio dionice Rijeka – Zagreb – Budimpešta na Mediteranskome koridoru.

HŽ Infrastruktura d.o.o. je 27. listopada 2017. potpisala Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava broj INEA/CEF/TRAN/M2016/1366913 u sklopu Instrumenta za povezivanje Europe  Sektor promet (CEF – Connecting Europe Facility) s Europskom izvršnom agencijom za klimu, infrastrukturu i okoliš (CINEA – European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency). Vrijednost Sporazuma je 1,97 milijuna eura od čega se 1,68 milijuna eura sufinancira iz CEF-a odnosno 85 posto a preostali iznos od 0,29 milijuna eura odnosno 15 posto sufinancira se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.
Potpisani Sporazum  o dodijeli bespovratnih sredstava obuhvaća sljedeće aktivnosti:

  1. Vođenje projekta, mjere javnosti i vidljivosti
  2. Idejna varijantna rješenja i Studija izvodljivosti (FS – Feasibility Study)

Ugovor za izradu studijske dokumentacije HŽ Infrastruktura potpisala je 15. svibnja 2020. sa zajednicom ponuditelja koju čine tvrtke ŽPD d.d., Granova d.o.o., Institut IGH d.d., Rijekaprojekt d.o.o. i IPZ d.d. u vrijednosti 17,9 milijuna kuna.

Ugovor obuhvaća izradu:

  1. Idejnih varijantnih rješenja
  2. Studije izvodljivosti (FS – Feasibility study)
  3. Analize troškova i koristi (CBA – Cost-Benefit Analysis)
  4. Studije o utjecaju na okoliš (EIA – Environmental Impact Assessment)

Izradom studijske dokumentacije stvara se podloga za sljedeću fazu pripreme, odnosno izradu projektne dokumentacije (idejni i glavni projekti s ishođenjem svih potrebnih dozvola), a za koju je planirano osiguranje EU-ovih sredstava u narednom razdoblju.

Kontakt za više informacija: korporativne.komunikacije@hzinfra.hr

Skip to content