Dokumentacija za nadmetanje za uslugu izrade projektne i ostale dokumentacije za Projekt „Izrada projektne i ostale dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, modernizaciju i obnovu na dionici željezničke pruge Škrljevo – Rijeka – Jurdani“ objavljena je 15.04.2016. godine u EOJN.

HŽ Infrastruktura d.o.o. potpisala je 14.12.2016. godine ugovor za izradu projektne dokumentacije za Projekt „Izrada projektne i ostale dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, modernizaciju i obnovu na dionici željezničke pruge Škrljevo – Rijeka – Jurdani“ sa zajednicom ponuditelja INSTITUT IGH d.d. i Granova d.o.o. iz Hrvatske u vrijednosti 33.777.000,00 kuna.

Objavu pogledajte ovdje.

Skip to content