Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju željezničke pruge Okučani – Vinkovci

 

Dionica Okučani – Vinkovci sastavni je dio glavne (koridorske) željezničke pruge M104 Novska – Tovarnik – državna granica s Republikom Srbijom u sklopu koridora RH1, a u europskim okvirima sastavni je dio osnovne Transeuropske prometne mreže (Trans-European Transport NetworkTEN-T).

Projekt izrade tehničke dokumentacije za rekonstrukciju dionice Okučani – Vinkovci preduvjet je za modernizaciju i obnove te dionice čime bi se zadovoljilo tehničko-tehnološke uvjete za glavne koridorske željezničke pruge za međunarodni promet (uvjeti interoperabilnosti). Modernizacija te dionice bit će nastavak obnove dijela međunarodnoga koridora RH1 Dugo Selo – Novska – Tovarnik – državna granica. Nakon završetka projekta modernizacije dionicā Vinkovci – Tovarnik – državna granica i Okučani – Novska te izrade projekta Dugo Selo – Novska projekt modernizacije dionice Okučani – Vinkovci duljine 131 kilometar, koja uključuje 12 željezničkih kolodvora i 13 željezničkih stajališta, nastavak je obnove koridora sufinancirane iz fondova Europske unije. Cilj je ovim projektom ukloniti uska grla, čime će se omogućiti razvoj postojećih željezničkih kapaciteta, smanjenje vremena prijevoza tereta i putnika te daljnji razvoj tog koridora.

Europska komisija odobrila je sredstva za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju željezničke pruge Okučani – Vinkovci iz Instrumenta za povezivanje Europe (Connecting Europe Facility – CEF) u iznosu od 9.535.045 eura, što iznosi 85 posto prihvatljivih troškova projekta koji iznose 11.217.700 eura. Preostalih 15 posto vrijednosti financirat će se iz vlastitih sredstava. HŽ Infrastruktura d.o.o. potpisala je Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava INEA/CEF/TRAN/M2016/1365734 s Izvršnom agencijom za inovacije i mreže (INEA – Innovation and Networks Executive Agency) 27. listopada 2017. godine.

Projektna dokumentacija rekonstrukcije dionice Okučani – Vinkovci obuhvaća izradu studijske, projektne i tehničke dokumentacije modernizacije, uključujući svu dokumentaciju potrebnu za provedbu projekta.

Dokumentacija koja se izrađuje u sklopu ovoga projekta obuhvaća studijsku i tehničku dokumentaciju:

 1. Studiju modernizacije željezničke pruge na dionici Okučani – Vinkovci, koja uključuje:
  1. Idejna rješenja i višekriterijsku analizu
  2. Studiju izvodljivosti projekta
  3. Ekonomsku i financijsku analizu (prethodnu i konačnu) za izrađena rješenja
  4. Studiju utjecaja na okoliš za pružnu dionicu Okučani – Vinkovci
 2. Idejni projekt s ishođenjem lokacijske dozvole
 3. Glavni projekt s ishođenjem građevinske dozvole
 4. Dokumentaciju o nabavi.

Uz izradu tehničke dokumentacije u sklopu potpisanog Sporazuma provodit će se još i sljedeće aktivnosti:

 1. Vođenje projekta, promidžba i provođenje mjera aktivnosti
 2. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

HŽ Infrastruktura d.o.o. potpisala je 17. svibnja 2019. godine ugovor za izradu studijske dokumentacije za Projekt „Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju željezničke pruge Okučani – Vinkovci“ sa zajednicom gospodarskih subjekata GRANOVA d.o.o., ŽPD d.d., INSTITUT IGH d.d., RIJEKAPROJEKT d.o.o. i IPZ d.d. iz Hrvatske u vrijednosti 10.700.000,00 kuna.

Provedba aktivnosti iz Sporazuma planirana je do kraja 2023. godine.

Kontakt za više informacija o projektu: korporativne.komunikacije@hzinfra.hr

Skip to content