Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju željezničke pruge Okučani – Vinkovci

 

OKUČANI-VINKOVCIDionica Okučani – Vinkovci (131,0 km) sastavni je dio glavne koridorske željezničke pruge za međunarodni promet M104 Novska – Tovarnik – državna granica – (Šid) na koridoru RH1, a u europskim okvirima sastavni je dio osnovne Transeuropske prometne mreže  (Trans-European Transport Network – TEN-T).

 HŽ Infrastruktura d.o.o. je 27. listopada 2017. potpisala Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava INEA/CEF/TRAN/M2016/1365734 u sklopu Instrumenta za povezivanje Europe, Sektor promet (CEF – Connecting European Facility) s Europskom izvršnom agencijom za klimu, infrastrukturu i okoliš (CINEA – European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency). Vrijednost Sporazuma jest 11,2 milijuna eura, od čega se 9,5 milijuna eura, odnosno 85 posto sufinancira iz CEF-a, a preostali iznos od 1,7 milijuna eura, odnosno 15 posto sufinancira se iz vlastitih sredstava.

Potpisani Sporazum o dodijeli bespovratnih sredstava obuhvaća sljedeće aktivnosti:

 1. upravljanje projektom, promidžbu i vidljivost
 2. studiju modernizacije željezničke pruge na dionici Okučani – Vinkovci, koja uključuje idejna rješenja, studiju izvodljivosti, analizu troškova i koristi te studiju o utjecaju na okoliš
 3. idejni projekt s ishođenjem lokacijske dozvole
 4. glavni projekt s ishođenjem građevinskih dozvola
 5. rješavanje imovinskopravnih odnosa
 6. tehnički dio dokumentacije o nabavi za radove.

Ugovor za izradu studijske dokumentacije HŽ Infrastruktura potpisala je 17. svibnja 2019. sa zajednicom ponuditelja koju čine tvrtke GRANOVA d.o.o., ŽPD d.d., INSTITUT IGH d.d., RIJEKAPROJEKT d.o.o. i IPZ d.d. u vrijednosti 1,4 milijuna eura. Ugovor za izradu studijske dokumentacije završen je u svibnju 2022., a izrađena je sljedeća dokumentacija: idejna rješenja i višekriterijska analiza, studija izvodljivosti, analiza troškova i koristi te studija o utjecaju na okoliš.

Ugovori za izradu projektne dokumentacije za građevinski i elektroenergetski podsustav:

 • za I. poddionicu Okučani (isključivo) – Nova Kapela/Batrina (uključivo) HŽ Infrastruktura potpisala je 2. kolovoza 2022. s tvrtkom TRAMES d.o.o. u vrijednosti 1,0 milijun eura
 • za II. poddinicu Nova Kapela/Batrina (isključivo) – Slavonski Brod (uključivo) HŽ Infrastruktura potpisala je 11. veljače 2022. sa zajednicom ponuditelja koju čine tvrtke ŽPD d.d., IPZ d.d., GRANOVA d.o.o., INSTITUT IGH d.d., RIJEKAPROJEKT d.o.o. i DALEKOVOD-PROJEKT d.o.o. u vrijednosti 1,1 milijun eura
 • za III. poddionicu Slavonski Brod (isključivo) – Strizivojna/Vrpolje (uključivo) HŽ Infrastruktura potpisala je 1. kolovoza 2022. sa zajednicom ponuditelja koju čine tvrtke ŽPD d.d., IPZ d.d., GRANOVA d.o.o., INSTITUT IGH d.d., RIJEKAPROJEKT d.o.o. i DALEKOVOD-PROJEKT d.o.o. u vrijednosti 1,3 milijuna eura
 • za IV. poddionicu Strizivojna/Vrpolje (isključivo) – Vinkovci (uključivo) HŽ Infrastruktura potpisala je 17. ožujka 2022. s tvrtkom CONSULTANTS d.o.o. u vrijednosti 0,7 milijuna eura.

Ugovori obuhvaćaju izradu:

 1. idejnog projekta s ishođenjem lokacijske dozvole
 2. glavnog projekta s ishođenjem građevinskih dozvola
 3. rješavanje imovinskopravnih odnosa
 4. tehničkog dijela dokumentacije o nabavi za radove.

Ugovor za izradu projektne dokumentacije za prometno-upravljački i signalno-sigurnosni podsustav HŽ Infrastruktura potpisala je 19. siječnja 2023. sa zajednicom ponuditelja koju čine tvrtke ZAGREB SIGNAL d.o.o., ŽPD d.d., GRANOVA d.o.o., MA3X SAVJETOVANJE d.o.o. u vrijednosti 1,5 milijuna eura.

Ugovor obuhvaća izradu:

 1. glavnih projekata
 2. tehničkog dijela dokumentacije o nabavi za radove.

Kontakt za više informacija o projektu: korporativne.komunikacije@hzinfra.hr

Skip to content