Dokumentacija o nabavi za izradu projektne dokumentacije za modernizaciju PUSS podsustava željezničke pruge M104 Novska – Tovarnik – DG na dionici Okučani – Vinkovci za Projekt „Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju željezničke pruge Okučani – Vinkovci“ objavljena je 28.03.2022. godine u EOJN.

HŽ Infrastruktura d.o.o. potpisala je 19.01.2023. ugovor za izradu projektne dokumentacije za modernizaciju PUSS podsustava željezničke pruge M104 Novska – Tovarnik – DG na dionici Okučani – Vinkovci za Projekt „Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju željezničke pruge Okučani – Vinkovci“ sa zajednicom gospodarskih subjekata ZAGREB SIGNAL d.o.o., ŽPD d.d., GRANOVA d.o.o., MA3X SAVJETOVANJE d.o.o. iz Hrvatske u vrijednosti 1.539.584,58 eura (11.600.000,00 kuna).

Objavu pogledajte ovdje.

Skip to content