Izvješće temeljem poziva na savjetovanje – objavljeno 31. 5. 2017.


Sukladno stavku 3. članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) naručitelj HŽ Infrastruktura d.o.o. prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave, stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima sljedeće dokumente:

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će od 23. 5. 2017. do 29. 5. 2017. 

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tom vremenu svoje primjedbe i prijedloge na objavljenu dokumentaciju dostaviti Naručitelju putem elektroničke pošte na adresu matea.sever@hzinfra.hr

Po isteku gore navedenog roka, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima. Izvješće će biti objavljeno na internetskim stranicama www.hzinfra.hr.

 

Skip to content