Priprema projekata i ostale projektne dokumentacije potrebne za rekonstrukciju postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica

Projekt predviđa izradu idejnog projekta za rekonstrukciju postojeće trase i izgradnju drugog kolosijeka pruge na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica (RH/Mađarska) i ishođenje lokacijske dozvole, izradu glavnog projekta za rekonstrukciju postojeće trase i izgradnju drugog kolosijeka pruge na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica i ishođenje građevinske dozvole te izradu studije izvedivosti, analizu troškova i koristi, izradu studije o procjeni utjecaja na okoliš, nacrt aplikacije i izradu dokumentacije za nadmetanje za radove.

Ukupna je vrijednost projekta 5,3 milijuna eura, od čega 85 posto iznosa (4,505 milijuna eura) financira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a 15 posto Vlada RH.

Projektnu dokumentaciju izrađuje tvrtka URS Polska Sp. z.o.o. (u međuvremenu promijenila ime u AECOM Polska Sp. z.o.o.) u konzorciju s tvrtkama URS Infrastructure and Environment UK Limited (u međuvremenu promijenila ime u AECOM Infrastructure and Environment UK Limited) i IDOM Ingenieria y Consultoria S.A. Projekt se započeo izvoditi u prosincu 2012.

Te su aktivnosti priprema dokumentacije za veliki projekt rekonstrukcije postojeće trase i izgradnju drugog kolosijeka pruge na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica (RH/Mađarska), čija se vrijednost procjenjuje na oko 300 milijuna eura. Sredstva za izvođenje radova osigurana su iz Instrumenta za povezivanje Europe (Connecting Europe Facility).

Kontakt za više informacija o projektu: korporativne.komunikacije@hzinfra.hr

zastavica eu
zastavica OPP