Priprema projekata i druge projektne dokumentacije za dogradnju, obnovu i izgradnju drugog kolosijeka te izgradnju nove dvokolosiječne pruge Dugo Selo – Novska, faze 2 i 3

 

DUGO SELO-NOVSKADionica Dugo Selo – Novska (83,0 km) sastavni je dio željezničke pruge za međunarodni prijevoz M103 Dugo Selo – Novska na koridoru RH1, a u europskim okvirima sastavni je dio osnovne Transeuropske prometne mreže (Trans-European Transport Network – TEN-T).

HŽ Infrastruktura d.o.o. je 4. studenoga 2013. potpisala Ugovor za projektiranje sa zajednicom ponuditelja koju čine tvrtke Técnica y Proyectos S.A., Egis Rail S.A., Ingeneria y Economia del Transporte S.A. i Inženjerski projektni zavod d.d. u vrijednosti 11,5 milijuna eura, od čega se 5,2 milijuna eura, odnosno 45 posto sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a preostali iznos od 6,3 milijuna eura, odnosno 55 posto sufinancira se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Ugovor obuhvaća izradu:

  1. idejnog projekta uz ishođenje lokacijske dozvole
  2. glavnog projekta uz ishođenje građevinskih dozvola te izradu natječajne dokumentacije
  3. studije izvodljivosti, analize troškova i koristi, studije o utjecaju na okoliš i projektne aplikacije.

Izradom projektne dokumentacije faze 1, 2 i 3 stvara se podloga za fazu izvođenja radova. Za dionicu Kutina – Novska osigurana su sredstava u iznosu od 140,7 milijuna eura iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (NPOO) koji je podijeljen na pet komponenti, a dionica Kutina – Novska u sklopu je komponente “Gospodarstvo” odnosno podkomponente “Razvoj konkurentnog, energetski održivog i učinkovitog prometnog sustava”.

Kontakt za više informacija o Projektu: korporativne.komunikacije@hzinfra.hr

Skip to content