Priprema projekata i druge projektne dokumentacije za dogradnju, obnovu i izgradnju drugog kolosijeka te izgradnju nove dvokolosiječne pruge Dugo Selo – Novska, faze 2 i 3

 

Cilj ovoga projekta jest priprema projektne dokumentacije potrebne za rekonstrukciju i obnovu željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Novska.

Ukupna vrijednost izrade projekta je 10,215 milijuna eura, od čega se 85 posto (8,682 milijuna eura) financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a 15 posto pokriva Vlada RH. Uključuje pripremu projektne dokumentacije za:

  •  nadogradnju, rekonstrukciju i obnovu postojeće jednokolosiječne pruge na poddionicama Novoselec – Kutina (26 km) i Kutina – Novska (25,5 km) – izradu glavnog projekta i ostale dokumentacije potrebne za ishođenje građevinskih dozvola u skladu s prethodno izrađenim idejnim projektom i ishođenom lokacijskom dozvolom, izradu natječajne dokumentacije, ishođenje građevinskih dozvola
  • izgradnju drugoga kolosijeka na poddionicama Dugo Selo – Novoselec (32 km), Novoselec – Kutina (29 km) i Lipovljani – Novska (11 km) te za izgradnju nove dvokolosiječne pruge na poddionici Kutina – Lipovljani (10 km) – izradu idejnog projekta, studije izvedivosti s analizom troškova i koristi te financijskim i ekonomskim analizama, studije utjecaja na okoliš, projektne aplikacije, natječajne dokumentacije te ishođenje lokacijske i građevinskih dozvola.

Ugovor za projektiranje potpisan je 4. studenoga 2013. između HŽ Infrastrukture d.o.o. kao naručitelja i španjolske tvrtke Técnica y Proyectos S.A. (TYPSA) u zajednici ponuditelja s francuskom tvrtkom Egis Rail S.A., španjolskom tvrtkom Ingeneria y Economia del Transporte, S.A. (INECO) i Inženjerskim projektnim zavodom (IPZ d.d.) iz Hrvatske kao izvođačem.

Kontakt za više informacija o projektu: korporativne.komunikacije@hzinfra.hr

Skip to content