Priprema projekata i druge projektne dokumentacije za nadogradnju i elektrifikaciju željezničke pruge Vinkovci – Vukovar

 

Cilj je projekta izrada svih potrebnih projekata i ostale projektne dokumentacije (studija, idejnih i glavnih projekata), uključujući nacrte aplikacije te okvirnu natječajnu dokumentaciju, kako bi se omogućilo nadmetanje za europsko sufinanciranje radova, kojima bi se pruga elektrificirala te njezina maksimalna brzina podignula na 120 km/h.

Ta jednokolosiječna pruga duljine 18,7 km od iznimne je važnosti za gospodarstvo Vukovarsko-srijemske županije, Slavonije, ali i mnogo šire. Izgrađena je davne 1878. godine, a danas je poveznica koridora RH1 (bivšeg X. paneuropskog koridora) i TEN-T koridora Rajna – Dunav, dakle željezničkog pravca Salzburg – Villach – Ljubljana – Zagreb – Beograd – Skopje – Solun te riječnoga plovnog puta na Dunavu. Time povezuje Prioritetnu os 1 i Prioritetnu os 2 Operativnog programa Promet i tako stvara bazu za postizanje intermodalnosti, jedne od karakteristika kojima teži suvremeno prometno povezivanje u Europi.

Dana 22. kolovoza 2013. Ugovor o izradi projekata i druge projektne dokumentacije potrebne za nadogradnju i elektrifikaciju željezničke pruge Vinkovci – Vukovar potpisali su ugovaratelj HŽ Infrastruktura d.o.o. i ACCIONA Ingeniería S.A. u zajednici ponuditelja koju čine IDOM Ingeniería y Consultoría S.A. i ARDANUY Ingeniería S.A. iz Španjolske te Željezničko projektno društvo d.d.

Vrijednost ugovora je 2,5 milijuna eura, od čega je 85 posto (2,097 milijuna eura) financirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a 15 posto Vlada RH.

Projekt je završen 2017.

Kontakt za više informacija o projektu: korporativne.komunikacije@hzinfra.hr

Skip to content