Nekretnine za zakup

 

NEKRETNINE ZA PRODAJU
JAVNI NATJEČAJI

HŽ Infrastruktura d.o.o. raspisuje:

  • natječaj N-58 za prikupljanje pisanih ponuda za zakup željezničkog prostora
PRAVO SLUŽNOSTI I PRAVO GRAĐENJA

Informacije o postupku i sadržaju zahtjeva za osnivanje prava stvarne služnosti i prava građenja na nekretninama kojima upravlja HŽ Infrastruktura d.o.o. i na nekretninama u vlasništvu/ suvlasništvu HŽ Infrastrukture d.o.o. dostupne su ovdje.

KONTAKT

Za sve informacije o nekretninama obratite nam se na:
HŽ Infrastruktura d.o.o., Sektor nekretnina , Mihanovićeva 12, 10 000 Zagreb
telefon ikona 15px  +385 1 3782 907
fax ikona 20px +385 1 3783 147
mail ikona 20 px nekretnine@hzinfra.hr

! NAPOMENA

Fotografije, tlocrti i ostali sadržaj prikazani na ovoj stranici informativnog su karaktera. Za uvid u aktualno stanje pojedine nekretnine molimo vas da se obratite zaposlenicima Nekretnina ili kolodvorskome osoblju.

Željeznički poslovni prostori i zatvoreni skladišni prostori daju se u zakup temeljem javnog natječaja, sukladno Zakonu o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN br. 35/05; 41/08; 125/11, 64/2015).

Za zemljišta, lokacije, otvorene skladišne prostore te oglasne površine nije nužno da se objavljuje javni natječaj, već se ugovor o zakupu sklapa po pisanome zahtjevu stranke, i to nakon što se pribave suglasnosti i uvjeti stručnih službi HŽ Infrastrukture, primjenom Odluke o visini naknada koju je donijela Uprava HŽ Infrastrukture. Na te ugovore primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima (NN br. 35/05;41/08; 125/11). Javni natječaj može se raspisati ukoliko je više stranaka zainteresirano za isto zemljište ili isti oglasni prostor.