Razvoj multimodalne platforme u Luci Rijeka i povezivanje s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata (POR2CORE-AGCT)

BrajdicaRazvoj multimodalne platforme u Luci Rijeka i povezivanje s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata (POR2CORE-AGCT) zajednički je projekt Lučke uprave Rijeka i HŽ Infrastrukture d.o.o. za koji je Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan u studenom 2015. godine. Sporazum je sklopljen između Izvršne agencije za inovaciju i mreže (INEA), na temelju ovlasti dobivene od Europske komisije, te Lučke uprave Rijeka (koordinator) i HŽ Infrastrukture (korisnik). U okviru projekta provest će se rekonstrukcija željezničkog kolodvora Rijeka Brajdica te će se izgraditi intermodalni kontejnerski terminal Brajdica.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 35,6 milijuna eura, pri čemu udio HŽ Infrastrukture iznosi 26 milijuna eura. Maksimalna stopa sufinanciranja iz CEF-a iznosi 85 posto ukupne vrijednosti projekta, odnosno 30,26 milijuna eura.

Rekonstrukcija željezničkog kolodvora i izgradnja novoga kontejnerskog terminala znatno će utjecati na postojeći kapacitet kolodvora te osigurati tehničke zahtjeve za interoperabilnost u skladu s Direktivom 2008/57/EZ i tehničkim specifikacijama interoperabilnosti (TSI) za konvencionalni željeznički sustav transeuropske željezničke mreže.

Ugovor za radove na projektu razvoja multimodalne platforme u Luci Rijeka i povezivanja s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata (POR2CORE-AGCT) u vrijednosti 220.751.649,34 kuna HŽ Infrastruktura i Lučka uprava Rijeka potpisale su 19. travnja 2018. sa zajednicom ponuditelja KOLEKTOR KOLING d.o.o. i EURO-ASFALT d.o.o.

Rekonstrukcija kolodvora Brajdica obuhvaća ukupno osam kolosijeka na željezničkome području te izgradnju četiriju novih kolosijeka na lučkome području. Do sada su rekonstruirana prva četiri kolosijeka uz kolodvorsku zgradu i grade se preostala četiri kolosijeka. Rekonstruirana je kontaktna mreža i kolodvorska rasvjeta, a uz prva četiri kolosijeka sagrađena je kabelska kanalizacija i postavljene su nove skretnice. Uz kolodvorsku zgradu sagrađen je objekt za signalno-sigurnosne i telekomunikacijske uređaje te objekt za pomoćno napajanje.

Na lučkome području izgrađeni su 400 m dugi kolosijeci na betonskoj podlozi, postavljeni rasvjetni stupovi i portali nosača kontaktne mreže i gradi se kabelska kanalizacija.

Najsloženiji radovi su oni na izgradnji odnosno proširenju 400 m dugog tunela izvlačnjaka. Uz postojeći kolosijek tunel je proširen za još jedan kolosijek te će se uz redoviti promet vlakova istodobno moći manipulirati vlakovima. Portalna građevina, odnosno 70 m dug umjetni tunel, spojen je na ulaz u tunel i sada čini jedinstveni objekt s izvlačnjakom. U tunelu se trenutačno betonom popunjava prostor između stijene i oplate.

Kontakt za više informacija o projektu: korporativne.komunikacije@hzinfra.hr

 

Radovi
VIDEO Radovi na željezničkom tunelu Sušak 15. travnja 2020.
VIDEO Obilazak gradilišta (željeznički tunel Sušak) 27. studenog 2019.
Potpisivanje ugovora

Foto: Damir Škomrlj