Razvoj multimodalne platforme u Luci Rijeka i povezivanje s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata (POR2CORE-AGCT)

BrajdicaRazvoj multimodalne platforme u Luci Rijeka i povezivanje s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata (POR2CORE-AGCT) zajednički je projekt Lučke uprave Rijeka i HŽ Infrastrukture d.o.o. za koji je Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan u studenom 2015. godine. Sporazum je sklopljen između Izvršne agencije za inovaciju i mreže (INEA), na temelju ovlasti dobivene od Europske komisije, te Lučke uprave Rijeka (koordinator) i HŽ Infrastrukture (korisnik). U okviru projekta provest će se rekonstrukcija željezničkog kolodvora Rijeka Brajdica te će se izgraditi intermodalni kontejnerski terminal Brajdica.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 35,6 milijuna eura, pri čemu udio HŽ Infrastrukture iznosi 26 milijuna eura. Maksimalna stopa sufinanciranja iz CEF-a iznosi 85 posto ukupne vrijednosti projekta, odnosno 30,26 milijuna eura.

Rekonstrukcija željezničkog kolodvora i izgradnja novoga kontejnerskog terminala znatno će utjecati na postojeći kapacitet kolodvora te osigurati tehničke zahtjeve za interoperabilnost u skladu s Direktivom 2008/57/EZ i tehničkim specifikacijama interoperabilnosti (TSI) za konvencionalni željeznički sustav transeuropske željezničke mreže.

Ugovor za radove na projektu razvoja multimodalne platforme u Luci Rijeka i povezivanja s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata (POR2CORE-AGCT) u vrijednosti 220.751.649,34 kuna HŽ Infrastruktura i Lučka uprava Rijeka potpisale su 19. travnja 2018. sa zajednicom ponuditelja KOLEKTOR KOLING d.o.o. i EURO-ASFALT d.o.o.

Radovi na rekonstrukciji i proširenju kapaciteta teretnog kolodvora Rijeka Brajdica obuhvaćaju potpunu rekonstrukciju postojećih devet kolosijeka. Na području željezničkog kolodvora Rijeka Brajdica dosad su rekonstruirana prva četiri kolosijeka, duljine 350 – 500 metara. Rekonstruirani su temelji stupova kontaktne mreže i postavljeni novi stupovi na koje će se ugraditi vozni vod. Položena je kabelska kanalizacija, a u završnoj je fazi izgradnja objekta za smještaj signalno-sigurnosnih i telekomunikacijskih uređaja (dovršeno je zidanje te preostaje napravi fasadu i završiti radove na krovu). Također, ugrađeni su stupovi kolodvorske rasvjete na kojima se trenutačno montira rasvjeta. Promet na Brajdici sada teče i po rekonstruiranim kolosijecima kako bi mogla započeti pokrenuti rekonstrukcija preostalih kolosijeka na području kolodvora. U konačnici će tako kolodvor Rijeka Brajdica imati osam potpuno rekonstruiranih kolosijeka.

Uz navedene radove izvode se radovi na željezničkom tunelu “Sušak” gdje se cijev postojećeg tunela proširuje za još jedan kolosijek u duljini od 423 m. Izgrađena su dva dijela portalne građevinei trenutačno se gradi treći dio te se izvode radovi na bušenju i proširenju tunela. Bušenje tunela istovremeno se izvodi s tri „čela“, a do sada je iskopano oko 280 m punog profila, dok je ukupna duljina iskopa punog profila 309 m. 

Na kontejnerskom terminalu Brajdica završeni radovi su na izgradnji četiriju novih kolosijeka, dugih oko 380 metara. Upravo se izvode i radovi za izgradnju skretničkog područja koje će povezivati željeznički kolodvor i kontejnerski terminal.

Dovršetkom radova željeznički kolodvor i kontejnerski terminal imat će osam novih, rekonstruiranih kolosijeka na željezničkom dijelu, četiri potpuno nova kolosijeka na kontejnerskom terminalu i novi izvlačni kolosijek u tunelu.

Kontakt za više informacija o projektu: korporativne.komunikacije@hzinfra.hr

 

Radovi

Snimku obilaska gradilišta (željeznički tunel Sušak) 27. studenog 2019. pogledajte ovdje.

Potpisivanje ugovora

Foto: Damir Škomrlj