Gradnja nove pruge Gradec-Sveti Ivan Žabno

 

Nova željeznička pruga Gradec – Sveti Ivan Žabno, predviđena za lokalni prijevoz, ima svrhu približiti Grad Bjelovar i bjelovarsku regiju Gradu Zagrebu te bolje povezati Bjelovarsko-bilogorsku, Koprivničko-križevačku i Zagrebačku županiju. Njome će se stanovnicima regije omogućiti brža i kvalitetnija dnevna migracija na posao i školovanje prigradskim vlakovima, a putovanje od Bjelovara do Zagreba trajat će oko jedan sat.

Izgradit će se jednokolosiječna, neelektrificirana željeznička pruga predviđena za prigradski željeznički promet duljine 12,2 km. Prilikom izrade projekta definirani su gabariti pružne dionice koja se u budućnosti može elektrificirati. Pruga Gradec – Sveti Ivan Žabno projektirana je za brzinu od 120 km/h (s izuzetkom prvog luka iza željezničkog stajališta Gradec koji je projektiran za brzinu od 100 km/h) te za osovinsku masu od 22,5 t i 8 t/m.

Vrijednost ovoga projekta iznosi 30,1 milijuna eura. Projekt se s 85 posto sredstava sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj i iz Kohezijskog fonda, a preostalih 15 posto bit će financirano nacionalnim sredstvima. Radovi su započeli u prosincu 2015.

Projekt izgradnje nove željezničke pruge Gradec – Sveti Ivan Žabno obuhvaća:

 • izgradnju donjega i gornjega pružnog ustroja s nasipima, zasjecima, usjecima, odvodnjom pruge i željezničko-cestovnim prijelazima
 • izgradnju triju nadvožnjaka, triju podvožnjaka i jednoga mosta
 • rekonstrukciju državne, lokalne i županijske ceste u duljini od 1,3 km
 • izgradnju novih spojnih i obilaznih cesta te poljskih i šumskih putova u duljini od oko devet kilometara
 • izgradnju triju željezničkih stajališta s nadstrešnicama i parkiralištima za osobna vozila u Lubenoj, Remetincu Križevačkom i Hagnju
 • rekonstrukciju stajališne zgrade u Gradecu te postojećeg željezničkog kolodvora Sveti Ivan Žabno, uz rekonstrukciju same kolodvorske zgrade (u sklopu projekta dogradnje pruge Dugo Selo – Križevci Gradec će dobiti status kolodvora)
 • ugradnju signalno-sigurnosnih i telekomunikacijskih uređaja u skladu sa zahtjevima za željezničke pruge od važnosti za lokalni prijevoz
 • izgradnju elektroenergetskih priključaka te vanjske i unutarnje rasvjete
 • izgradnju barijera za zaštitu od buke
 • izradu izvedbene dokumentacije za signalno-sigurnosni i telekomunikacijski  podsustav te izradu projekta izvedenoga stanja.

Projekt se provodi na temelju dvaju ugovora, i to:

 • Ugovora o izvođenju radova vrijednog 193,5 milijuna kuna koji je potpisan 26. kolovoza 2015. sa zajednicom ponuditelja koju čine Comsa, S.A.U. iz Španjolske i H. F. Wiebe GmbH&CO.KG iz Njemačke
 • Ugovora za provođenju nadzora nad radovima vrijednog 9,9 milijuna kuna koji je potpisan 26. kolovoza 2015. sa zajednicom ponuditelja koju čine SGS Adriatica d.o.o. i Investinženjering d.o.o. iz Hrvatske te SGS S.A. iz Švicarske.

Kontakt za više informacija o projektu: korporativne.komunikacije@hzinfra.hr

VIDEO Nova pruga Gradec – Sveti Ivan Žabno
VIDEO Svečano otvaranje nove pruge Gradec – Sveti Ivan Žabno
Radovi