Priprema projekata i ostale projektne dokumentacije potrebne za rekonstrukciju i obnovu željezničke pruge Dugo Selo – Novska, faza 1

 

Cilj projekta jest priprema projektne dokumentacije potrebne za rekonstrukciju i obnovu željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Novska na koridoru RH1, hrvatskom dijelu bivšeg X. paneuropskog koridora. Ukupna je vrijednost izrade projekta 5,4 milijuna eura, od čega 85 posto (4.591,733,00 eura) bespovratnim sredstvima sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a 15 posto Vlada RH.

Dokumentacija obuhvaća:

  • izradu idejnog projekta, izdavanje lokacijske dozvole
  • glavni projekt s pripadajućim elaboratima za rekonstrukciju i obnovu željezničke pruge na poddionici Dugo Selo – Novoselec
  • izradu studije o procjeni utjecaja na okoliš
  • studiju izvedivosti
  • analizu troškova i koristi
  • nacrt aplikacije za cijelu željezničku prugu na dionici Dugo Selo – Novska za sufinanciranje radova sredstvima europskih fondova
  • dokumentaciju za nadmetanje za rekonstrukciju i obnovu željezničke pruge Dugo Selo – Novska, fazu 1.

Projektiranje izvodi konzorcij koji čine DB International GmbH iz Njemačke te Željezničko projektno društvo d.d. i Granova d.o.o. iz Hrvatske, a ugovor je potpisan 16. lipnja 2011.

Kontakt za više informacija o projektu: korporativne.komunikacije@hzinfra.hr