ORIOVAC – NOVA KAPELA-BATRINA

Zbog uređenja ŽCP-a Seoce na pruzi Novska – Tovarnik – državna granica između kolodvora Oriovac i Nova Kapela-Batrina 19. ožujka od 7.00 do 15.30 sati promet će teći jednim kolosijekom te se očekuju manja kašnjenja.