Poslovne informacije

 

OSNOVNI PODATCI

HŽ Infrastruktura društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje, održavanje i izgradnju željezničke infrastrukture

Sjedište društva: Zagreb, Antuna Mihanovića 12
Kontakte možete pogledati ovdje.
Osnivač i jedini član Društva je Republika Hrvatska.
Temeljni kapital Društva iznosi 224.188.000,00 kuna.
Porezni broj: 2163837
OIB: 39901919995
IBAN: HR442340009-1110252804
Devizni račun: 70010-041193


DJELATNOSTI

 • upravljanje željezničkom infrastrukturom
 • organiziranje i reguliranje željezničkog prometa
 • održavanje i osuvremenjivanje željezničke infrastrukture, njezina zaštitu, te poslovi izgradnje željezničke infrastrukture
 • tehnički pregled vagona
 • manevriranje i ranžiranje željezničkih vozila
 • popravak i održavanje željezničkih tračničkih i drugih vozila
 • javni željeznički promet
 • željeznički promet za vlastite potrebe
 • usluge skladištenja
 • davanje u najam željezničkih vozila za izgradnju i održavanje željezničke infrastrukture
 • ispitivanje elektroinstalacija i instalacija za zaštitu od munje
 • ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima, ispitivanja u radnom okolišu
 • poslovi zaštite na radu, zaštite okoliša i zaštite od požara
 • kupnja i prodaje robe
 • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • ostale prateće djelatnosti u prijevozu
 • računalne i srodne djelatnosti
 • iznajmljivanje vlastitih nekretnina


UPRAVA
Ivan Kršić, član Uprave

NADZORNI ODBOR
Ivan Miloš, predsjednik Nadzornog odbora
Tomislav Jukić, član Nadzornog odbora
Slavko Proleta, član Nadzornog odbora

SKUPŠTINA DRUŠTVA: ministar nadležan za promet

OVISNA DRUŠTVA
U 100-postotnom vlasništvu HŽ Infrastrukture d.o.o. (tvrtke kćeri) jesu Pružne građevine d.o.o. i Croatia express d.o.o., a u 23-postotnom vlasništvu je tvrtka Proizvodnja-regeneracija d.o.o. (u stečaju od 7. veljače 2014.).

 • PRUŽNE GRAĐEVINE d.o.o.
  Sjedište: Zagreb, Međimurska 4
  telefon ikona 15px 
   +385 1 3702 312, +385 1 3783 494
  fax ikona 20px +385 1 3782 527
  www.prg.hr
  mail ikona 20 px prg@prg.hr
  Željko Mihaljević – direktor društva Pružne građevine d.o.o.

 

POSLOVNA IZVJEŠĆA
GODIŠNJA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA I IZVJEŠĆA NEOVISNOG REVIZORA
REGISTAR INFRASTRUKTURE

HŽ Infrastruktura d.o.o. trenutačno izrađuje registar infrastrukture u skladu s Uredbama EU-a i Nacionalnim planom uspostave registra infrastrukture sukladno Zakonu o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava. Podaci iz registra  mogu se dobiti slanjem upita na e-adresu infrastruktura.upiti@hzinfra.hr.

ŽELJEZNIČKI PROPISI