Izvješće o mreži 2025.

Poziv operatorima uslužnih objekata za dostavu podataka za Izvješće o mreži 2025.

 

Europska komisija je na temelju Direktive 2012/34/EU usvojila provedbenu Uredbu (EU) 2017/2177 o pristupu uslužnim objektima i uslugama povezanima sa željeznicom (Sl. vjesnik L 307 od 23. 11. 2017.).

Prema spomenutoj Uredbi, operatori uslužnih objekata dužni su izraditi Opis uslužnog objekta za uslužne objekte kojima upravljaju i usluge koje pružaju. Ovo se odnosi samo na one uslužne objekte i samo na one usluge koje su povezane sa željeznicom (željezničke usluge). Provedbenom uredbom je propisan minimum informacija koje Opis uslužnog objekta mora sadržavati.

Operator uslužnog objekta dužan je javno objaviti Opis uslužnog objekta te ga besplatno staviti na raspolaganje i to ili:

  1. objavom na svojoj mrežnoj stranici ili zajedničkom internetskom portalu u kojem slučaju upravitelju infrastrukture dostavlja poveznicu koju je upravitelj infrastrukture dužan objaviti u svom Izvješću o mreži, ili
  2. dostavljanjem upravitelju infrastrukture relevantnih informacija u obliku koji je spreman za objavu i uključivanje u Izvješće o mreži.

Upravitelj infrastrukture je dužan svim operatorima uslužnih objekata staviti na raspolaganje zajednički predložak koji operatori uslužnih objekata mogu upotrijebiti za dostavu informacija. Zajednički predložak za uslužne objekte, koji vam ovim putem stavljamo na raspolaganje, razvili su RNE i IRG-Rail u suradnji sa željezničkim sektorom.

Molimo da do 29. rujna 2023. dostavite informacije o uslužnom objektu u jednom od dva prije navedena oblika. Podatke dostavite na:

HŽ Infrastruktura d.o.o.
Sektor za pristup infrastrukturi
Mihanovićeva 12
HR-10 000 Zagreb

Zajednički predložak za uslužne objekte      word ikona

KORISNIČKI CENTAR
OPĆI UVJETI UGOVORA O PRISTUPU ŽELJEZNIČKOJ INFRASTRUKTURI
Skip to content