Zagreb – Glavni kolodvor – prostor za zakup – bivši restoran

  • lokacija: Kolodvor Zagreb Glavni, Trg kralja Tomislava 12 (prostor bivšeg kolodvorskog restoran)
  • vrsta nekretnine: poslovni prostor u prizemlju, podrumu i međukatu zgrade kolodvora
  • površina: 538,70 m²
  • djelatnost: ugostiteljstvo, trgovina i dr. uslužne djelatnosti
  • tlocrt – prizemlje
  • tlocrt – podrum
  • tlocrt – međukat
  • katastar
Skip to content