• lokacija: kolodvor Pula
  • vrsta nekretnine: poslovni prostor
  • površina: 43,30 m²
  • djelatnost: ured / agencija / trgovačka / uslužna
  • Napomena: Nema priključak za vodu
  • tlocrt
  • katastar 1
  • katastar 2