• lokacija: Pula, Kolodvorska 3 – objekt bivše ambulante
  • vrsta nekretnine: poslovni prostor
  • površina: 188,33 m²
  • djelatnost: uslužna djelatnost (trgovina, zdravstvene usluge i dr. )
  • tlocrt
  • katastar 1
  • katastar 2
Skip to content