NOVA KAPELA-BATRINA – STARO PETROVO SELO

Zbog zamjene voznoga voda na pruzi Novska – Tovarnik – državna granica između kolodvora Nova Kapela-Batrina i Staro Petrovo Selo 13. travnja od 8.40 do 12.20 sati promet će teći jednim kolosijekom te se očekuju manja kašnjenja.


Zbog zamjene voznoga voda na pruzi Novska – Tovarnik – državna granica između kolodvora Oriovac i Staro Petrovo Selo 19. i 20. travnja od 7.00 do 15.00 sati promet će teći jednim kolosijekom te se očekuju manja kašnjenja.


Zbog zamjene voznoga voda na pruzi Novska – Tovarnik – državna granica između kolodvora Nova Kapela-Batrina i Staro Petrovo Selo od 26. do 30. travnja od 7.00 do 15.00 sati promet će teći jednim kolosijekom te se očekuju manja kašnjenja.