NOVA KAPELA-BATRINA – STARO PETROVO SELO

Zbog zamjene voznoga voda na pruzi Novska – Tovarnik – državna granica od 12. do 22. siječnja, osim subotom i nedjeljom, između kolodvora Nova Kapela-Batrina i Staro Petrovo Selo od 7.00 do 15.00 sati, od 25. do 27. siječnja od 7.00 do 15.00 sati između kolodvora Nova Kapela-Batrina i Nova Gradiška te 28. i 29. siječnja od 7.00 do 15.00 sati između kolodvora Oriovac – Staro Petrovo Selo promet će teći jednim kolosijekom te se očekuju manja kašnjenja.