Dana, 27. prosinca 2017. Županijska skupština Zagrebačke županije donijela je Odluku o izradi VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije, u kojima bi ponovno trebala biti predložena trasa nove obilazne željezničke pruge grada Zagreba za teretni promet.

HŽ Infrastruktura je kao polazišnu podlogu za izradu navedenih izmjena i dopuna prostornog plana Zagrebačkoj županiji dostavila prijedlog trase obilazne željezničke pruge prethodno izrađen 2012. godine za provedbu postupka donošenja V. izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije, koji je obustavljen 2013. godine.

U sklopu izrade VII. izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije, ovaj prijedlog trase će se nadograđivati i usklađivati s promjenama u prostoru i planskim izmjenama koje su u međuvremenu nastupile, kao i sa zahtjevima iz javne rasprave koja će se odvijati tijekom ove i sljedeće godine. Usuglašavat će se i s Gradom Zagrebom, na dijelu trase koji prolazi područjem grada.

  • Dokumentaciju možete pogledati ovdje.

 

 

 

Skip to content