Opći uvjeti ugovora o pristupu željezničkoj infrastrukturi određuju pravne, administrativne, tehničke i financijske ugovorne uvjete pod kojima željeznički prijevoznik može koristiti željezničku infrastrukturu kojom upravlja HŽ Infrastruktura d.o.o.
Opći uvjeti se primjenjuju na ugovore o pristupu željezničkoj infrastrukturi kojom upravlja HŽl. Potpisivanjem ugovora o pristupu željezničkoj infrastrukturi, željeznički prijevoznik priznaje i prihvaća sadržaj Općih uvjeta i oni postaju sastavni dio ugovora o pristupu.

Ovdje preuzmite Opće uvjete u PDF obliku.

Datum objave na web stranici 18.9.2015.

Datum početka primjene 13.12.2015.

Skip to content