HŽ Infrastruktura raspisuje natječaj N-41 za prikupljanje pisanih ponuda za zakup željezničkog prostora.

Ponude se podnose u pisanom obliku u zapečaćenoj omotnici na adresu:
HŽ Infrastruktura d.o.o.
Nekretnine
Mihanovićeva 12
10000 Zagreb

s naznakom «Za natječaj N-41 ne otvarati»

Rok za predaju ponuda je 19. 6. 2017. godine predajom pošiljke u poštanskom uredu do 24 sata ili neposrednom predajom ponude u urudžbenom odjelu Nekretnina, Mihanovićeva 12, Zagreb, soba 116 u uredovno vrijeme do 15 sati.

Tekst natječaja možete pogledati ovdje.

           

.

Skip to content