HŽ Infrastruktura raspisuje natječaj N-50 za prikupljanje pisanih ponuda za zakup poslovne zgrade Brajdica 10 u Rijeci.

PREDMET NATJEČAJA: Poslovna zgrada u Rijeci na adresi Brajdica 10 (k.č. 2904, k.o. Sušak – prema staroj izmjeri, tj. k.č. 6665, k.o. Sušak – prema novoj izmjeri)

Zgrada je izgrađena kao samostojeća katnica koja se sastoji od prizemlja i dva kata. Pravilnog je kvadratnog tlocrta ukupne dužine 16,13 m i širine 15,35 m. U prizemlju i na katovima zgrade nalaze se zajedničko stubište, sanitarije, hodnici te uredske sobe. Glavni ulaz u zgradu je na zapadnoj strani zgrade. Ulaz za sobe na katovima je sa zajedničkog stubišta. Pješački pristup zgradi omogućen je lokalnom asfaltiranom cestom sa južne strane, a kolni sa sjeverne strane.

Prema Registru kulturnih dobara Ministarstva kulture RH, poslovna zgrada na adresi Brajdica 10 u Rijeci nije zaštićeno kulturno dobro niti se nalazi u zoni obuhvata zaštićenog kulturnog dobra. Godina izgradnje oko 1935. godine. Više

Skip to content