Ugovoreni postupci javne nabave u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Radovi na građevinskom i elektroenergetskom željezničkom infrastrukturnom podsustavu projekta „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac – Karlovac“

Dokumentacija o nabavi za izvođenje radova na građevinskom i elektroenergetskom željezničkom infrastrukturnom podsustavu za Projekt „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac – Karlovac na željezničkoj pruzi M202 Zagreb Gk – Rijeka“ objavljen je 07.09.2020. godine u EOJN.

HŽ Infrastruktura d.o.o. potpisala je 28.07.2022. godine ugovor za radove na građevinskom i elektroenergetskom željezničkom infrastrukturnom podsustavu za Projekt „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac – Karlovac na željezničkoj pruzi M202 Zagreb Gk – Rijeka“ sa zajednicom gospodarskih subjekata STRABAG d.o.o. iz Hrvatske, STRABAG AG iz Austrije i STRABAG Rail a.s. iz Češke u vrijednosti 1.713.193.222,13 kuna.

Objavu pogledajte ovdje.

Promidžba i vidljivost za projekte financirane iz europskih i strukturnih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020

Dokumentacija o nabavi za postupak nabave usluga „Promidžba i vidljivost za projekte financirane iz europskih i strukturnih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020“ objavljena je 14.08.2019. godine u EOJN.

HŽ Infrastruktura d.o.o. potpisala je 22.05.2020. godine Okvirni sporazum za uslugu izrade promotivnog filma za „Promidžbu i vidljivost za projekte financirane iz europskih i strukturnih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020“ s ČETIRI FILM d.o.o. u vrijednosti 174.000,00 kuna.

HŽ Infrastruktura d.o.o. potpisala je 25.05.2020. godine Okvirni sporazum za uslugu nabave promotivnih artikala s dotiskom loga za „Promidžbu i vidljivost za projekte financirane iz europskih i strukturnih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020“ s IMPERITO d.o.o. u vrijednosti 35.918,75 kuna.

HŽ Infrastruktura d.o.o. potpisala je 26.05.2020. godine Okvirni sporazum za uslugu tiska letaka i plakata te uslugu digitalnog tiska za „Promidžbu i vidljivost za projekte financirane iz europskih i strukturnih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020“ s I.T.-GRAF d.o.o. u vrijednosti 36.955,00 kuna.

HŽ Infrastruktura d.o.o. potpisala je 27.05.2020. godine Okvirni sporazum za zakup medijskog prostora za „Promidžbu i vidljivost za projekte financirane iz europskih i strukturnih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020“ s AKTER PUBLIC GRUPA d.o.o. u vrijednosti 167.000,00 kuna.

HŽ Infrastruktura d.o.o. potpisala je 03.06.2020. godine Okvirni sporazum za uslugu fotografiranja i videosnimanja za „Promidžbu i vidljivost za projekte financirane iz europskih i strukturnih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020“ s INTONACIJA j.d.o.o. u vrijednosti 6.400,00 kuna.

Objavu pogledajte ovdje.

Promidžba i vidljivost projekta „Modernizacija, obnova i elektrifikacija željezničke pruge Vinkovci – Vukovar“

Dokumentacija o nabavi za promidžbu i vidljivost za Projekt „Modernizacija, obnova i elektrifikacija željezničke pruge Vinkovci – Vukovar“ objavljena je 03.05.2019. godine u EOJN.

HŽ Infrastruktura d.o.o. potpisala je 29.11.2019. godine ugovor za nabavu usluga za promidžbu i vidljivost projekta „Modernizacija, obnova i elektrifikacija željezničke pruge Vinkovci – Vukovar“ s tvrtkom OTVORENI MEDIJI d.o.o. iz Hrvatske u vrijednosti 429.780,00 kuna.

Objavu pogledajte ovdje.

Izrada studijske dokumentacije za Projekt „Povezivanje željeznicom unutar funkcionalne regije Središnje Hrvatske – Lepoglavska spojnica“

Dokumentacija o nabavi za izradu studijske dokumentacije za Projekt „Povezivanje željeznicom unutar funkcionalne regije Središnje Hrvatske – Lepoglavska spojnica“ objavljena je 25.02.2019. godine u EOJN.

HŽ Infrastruktura d.o.o. potpisala je 10.02.2020. godine ugovor za izradu studijske dokumentacije za Projekt „Povezivanje željeznicom unutar funkcionalne regije Središnje Hrvatske – Lepoglavska spojnica“ sa zajednicom ponuditelja ŽPD d.d., GRANOVA d.o.o., INSTITUT IGH d.d., i RIJEKAPROJEKT d.o.o. u vrijednosti 6.195.000,00 kuna.

Objavu pogledajte ovdje.

Usluga izrade studijske dokumentacije za modernizaciju željezničke pruge M202 Zagreb GK – Rijeka, dionica Karlovac – Oštarije

Dokumentacija o nabavi za izradu studijske dokumentacije za Projekt „Izrada studijske i projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke pruge M202 Zagreb GK – Rijeka, dionica Karlovac – Oštarije“ objavljena je 08.04.2019. godine u EOJN.

HŽ Infrastruktura d.o.o. potpisala je 08.12.2020. godine ugovor za izradu studijske dokumentacije za Projekt „Izrada studijske i projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke pruge M202 Zagreb GK – Rijeka, dionica Karlovac – Oštarije“ sa zajednicom gospodarskih subjekata EKONERG d.o.o. i MOBILITA EVOLVA d.o.o. u vrijednosti 4.150.000,00 kuna.

Objavu pogledajte ovdje.

Usluga nadzora nad izvođenjem radova na modernizaciji, obnovi i elektrifikaciji željezničke pruge Vinkovci – Vukovar

Poziv na nadmetanje za uslugu nadzora nad izvođenjem radova za Projekt „Modernizacija i elektrifikacija željezničke pruge Vinkovci – Vukovar“ objavljen je 30.04.2018. godine u EOJN.

HŽ Infrastruktura d.o.o. potpisala je 14.03.2019. godine ugovor za usluge nadzora nad izvođenjem radova  na modernizaciji, obnovi  i elektrifikaciji željezničke pruge Vinkovci – Vukovar za Projekt „Modernizacija i elektrifikacija željezničke pruge Vinkovci – Vukovar“ sa zajednicom gospodarskih subjekata RUBICON ENGINEERING EAD i SPC ENGINEERING EOOD iz Bugarske u vrijednosti 10.260.000,00 kuna.

Objavu pogledajte ovdje.

Skip to content