Otvoreni postupci javne nabave
Ugovoreni postupci javne nabave
Poništeni postupci javne nabave

Postupci javne nabave provode se u skladu s hrvatskim nacionalnim zakonodavstvom, odnosno sa Zakonom o javnoj nabavi i pripadajućim pravilnicima i uredbama, te se objavljuju na sljedećim internetskim stranicama:

Prijava nepravilnosti i/ili sumnje na počinjenje nepravilnosti u sklopu EU-ova projekata može se uputiti na:

  • Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture kao nadležnog mjesta, i to na e-adresu: nepravilnosti.eu@mppi.hr
  • Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Služba za suzbijanje nepravilnosti i prijevara na e-adresu: nepravilnosti.eu@mfin.hr, ili na broj telefaksa +385 1 4591 – 125, ili poštom na adresu: Ministarstvo financija – Služba za suzbijanje nepravilnosti i prijevara, Savska 28, 10000, Zagreb
  • Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU na e-adresu: nepravilnosti.eu@mrrfeu.hr
  • Ured za suzbijanje korupcije pri Europskoj komisiji (OLAF – European Anti-Fraud Office) na e-adresu: olaf-courrier@ec.europa.eu, ili broj telefaksa +32 2 296 0853, ili poštom na adresu: European Anti-Fraud Office, European Commission, Rue Joseph II, 30, 1 000 Brussels, Belgium, ili mrežno: https://fns.olaf.europa.eu.
Skip to content