lokacija: kolodvor Pula vrsta nekretnine: poslovni prostor površina: 43,30 m² djelatnost: ured / agencija / trgovačka / uslužna Napomena: Nema priključak za vodu tlocrt katastar 1 katastar 2