Privlaka

  • lokacija: stajalište Privlaka (objekt bivše kolodvorske zgrade)
  • vrsta nekretnine: poslovni prostor
  • površina: 214 m²
  • djelatnost: trgovina / ured
  • katastar
Skip to content