Polaganje kolosijeka u kolodvoru Vukovar-Borovo Naselje

Izgradnja pothodnika u Vukovar-Borovu Naselju

Radovi u Vukovar-Borovu Naselju

Radovi na pothodniku u Vukovar-Borovu Naselju

Gradilište na projektu Vinkovci – Vukovar