...

Predsjednik Uprave HŽI-a Ivan Kršić

Djelatnici Sektora za razvoj, pripremu i provedbu investicija i EU fondova s projektnim timom

Uprava HŽI-a i projektni tim

Uprava HŽI-a: Darko Barišić, Krunoslav Papić, Ivan Kršić, Marko Z. Žubrinić i Nikola Ljuban