Predsjednik Uprave HŽI-a Ivan Kršić

Djelatnici Sektora za razvoj, pripremu i provedbu investicija i EU fondova s projektnim timom

Uprava HŽI-a i projektni tim