Izrada studije uvođenja Europskog sustava upravljanja željezničkim prometom (ERTMS)

Studijom uvođenja Europskog sustava upravljanja željezničkim prometom (ERTMS) odredit će se željezničke pruge odnosno njihove pojedine dionice na kojima je potrebno i opravdano uvesti ERTMS koji se sastoji od Europskog sustava upravljanja i nadzora vlakova (ETCS) i Globalnog sustava pokretnih komunikacija za željeznički promet (GSM-R).

Studija će odrediti i postupnost (faznost) izrade tehničke dokumentacije i izvođenja radova, uvažavajući postojeće stanje svih željezničkih infrastrukturnih podsustava te projekte čija je provedba u tijeku kao i financijska sredstva potrebna za izradu tehničke dokumentacije, nabavu opreme i izvođenje radova.

Konačni je cilj uvođenja ERTMS-a na željezničke pruge kojima upravlja HŽ Infrastruktura poboljšanje interoperabilnosti željezničkog prometa, što će olakšati pružanje željezničkih usluga prijevoznicima EU-a i povećati konkurentnost željezničke mreže RH.

Ugovor za uslugu izrade studije uvođenja Europskog sustava upravljanja željezničkim prometom (ERTMS) u vrijednosti od 3.690.000,00 kn potpisan je 28. siječnja 2016. sa zajednicom ponuditelja koju čine Fakultet prometnih znanosti iz Hrvatske i DB International GmbH iz Njemačke. Projekt je sa 85 posto sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Provedba ugovora trajala je devet mjeseci te je završena u listopadu 2016.

Kontakt za više informacija o projektu: korporativne.komunikacije@hzinfra.hr

Skip to content