Izrada studije razvoja željezničkog čvora Zagreb

 

Izrada studije razvoja željezničkog čvora Zagreb

Željeznički čvor Zagreb nalazi se na koridoru RH2 te je ujedno dio dionice Rijeka – Zagreb – Budimpešta na Mediteranskome koridoru.

HŽ Infrastruktura d.o.o. je 2. prosinca 2021. potpisala Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava INEA/CEF/TRAN/M2020/2450353 u sklopu Instrumenta za povezivanje Europe Sektor promet (CEF – Connecting Europe Facility) s Europskom izvršnom agencijom za klimu, infrastrukturu i okoliš (CINEA – European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency). Vrijednost Sporazuma je 3,0 milijuna eura od čega se 1,5 milijuna eura, odnosno 50 posto sufinancira iz CEF-a, a preostali iznos od 1,5 milijuna eura, odnosno 50 posto sufinancira se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Potpisani Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava obuhvaća sljedeće aktivnosti:

  1. upravljanje projektom, promidžbu i vidljivost
  2. varijantna idejna rješenja izgradnje novih ili modernizacije postojećih željezničkih pruga u čvoru odnosno funkcionalnih cjelina čvora
  3. studiju izvodljivosti
  4. analizu troškova i koristi
  5. analizu mogućih utjecaja varijantnih idejnih rješenja na okoliš
  6. prijedlog za izmjene prostornoplanske dokumentacije.

Izradom studijske dokumentacije identificirat će se moguća infrastrukturna i organizacijska rješenja, ispitati njihovu isplativost u kontekstu primjenjivog regulatornog okvira (vezano uz zaštitu okoliša, tehnološke zahtjeve i drugo) te odabrati optimalna rješenja za pojedine dijelove čvora koji će se dalje razvijati u konkretne pojedinačne infrastrukturne projekte na području željezničkog čvora Zagreb. Takva rješenja omogućit će dodatno uključivanje željeznice u sustav javnog prijevoza putnika u okviru integriranog prijevoza, poboljšati tranzitni teretni prijevoz na području željezničkog čvora Zagreb, razvoj Zagreba u regionalno središte za teretni prijevoz, definiranje lokacije/lokacija intermodalnih terminala na području željezničkog čvora Zagreb te će također doprinijeti poboljšanju prometne sigurnosti i razine zaštite željezničkog sustava.

Kontakt za više informacija o Projektu: korporativne.komunikacije@hzinfra.hr

Skip to content