Izrada Studije razvoja željezničkog čvora Zagreb

Željezničko čvorište Zagreb sjecište je koridora RH1 i RH2, a njegovu važnu komponentu čine gradski i prigradski prijevoz na području Zagreba i okolice. Teretni prijevoz organiziran je na način da u užem, središnjem dijelu čvorišta zaobilazi Zagreb Glavni kolodvor tako da teče preko postojećega Ranžirnog kolodvora, no u znatnoj je interakciji sa svim razinama putničkog prijevoza u ostalim dijelovima čvorišta.

Studijom razvoja željezničkog čvora Zagreb analizirat će se postojeće stanje infrastrukture na svim prugama u čvorištu, dati detaljna analiza kapaciteta prema postojećem opsegu prometa (putničkog i teretnog prema vrstama vlaka) te analiza ranžirnih aktivnosti na području čvorišta. Po analizi ponude i potražnje prikazat će se ciljevi i mjere potrebne za dostizanje navedenih ciljeva sukladno planiranom opsegu putničkog i teretnog prijevoza na području željezničkog čvorišta Zagreb.

Za željezničke pruge koje zadovoljavaju planirane kapacitete navest će se mjere koje je potrebno provoditi radi zadržavanja razine usluge, a za one koje ih ne zadovoljavaju navest će se mjere koje se odnose na modernizaciju.

Ugovor za izradu studije razvoja željezničkog čvora Zagreb u vrijednosti od 1.598.500,00 kn potpisan je 26. siječnja 2016. s tvrtkom Istraživanje i projektiranje u prometu d.o.o. Udio od 85 posto osiguran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Provedba ugovora trajala je devet mjeseci te je završena u listopadu 2016. Studiju možete pogledati ovdje.

Kontakt za više informacija o projektu: korporativne.komunikacije@hzinfra.hr

Skip to content