Izrada projektne i ostale dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, modernizaciju i obnovu na dionici željezničke pruge Škrljevo – Rijeka – Jurdani

 

Izrada projektne i ostale dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, modernizaciju i obnovu na dionici željezničke pruge Škrljevo – Rijeka – Jurdani obuhvaća izradu idejnih i glavnih projekata te druge dokumentacije potrebne za ishođenje lokacijske i građevinske dozvole te izradu studije utjecaja na okoliš i studije izvodljivosti s ekonomskom i financijskom analizom. To je dokumentacija potrebna za provedbu projekta izgradnje drugog kolosijeka, modernizacije i obnove na dionici željezničke pruge Škrljevo – Rijeka – Jurdani, što uključuje rekonstrukciju kolodvora Šapjane i stajališta Permani te rekonstrukciju signalno-sigurnosnih uređaja na dionici Jurdani – Šapjane.

Na temelju izrađene tehničke dokumentacije osigurat će se dokumentacija potrebna za pokretanje postupka javne nabave i ugovaranje radova i usluge nadzora za modernizaciju te dionice, odnosno stvorit će se podloga za apliciranje radova za sufinanciranje iz europskih fondova te za nastavak provođenja strateškog cilja Republike Hrvatske koji je usmjeren na modernizaciju dijela Mediteranskog koridora kojim će se otkloniti postojeće tzv. usko grlo na području grada Rijeke, a samim time omogućiti daljnji razvoj postojećih kapaciteta Luke Rijeka kao osnovne (core) pomorske luke u Europskoj uniji sukladno Aneksu I. Uredbi 1315/2013 te uspostavu kvalitetnoga gradsko-prigradskog prijevoza. Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava br. INEA/CEF/TRAN/M2014/1044654 potpisan je 23. studenoga 2015. godine.

Sporazumom utvrđeni najveći iznos bespovratnih sredstava iz CEF-a (Connecting Europe Facility – Instrumenta za povezivanje Europe) je 4,56 milijuna eura, što je 85 posto prihvatljivih troškova projekta koji iznose 5,36 milijuna eura.

HŽ Infrastruktura je sa zajednicom ponuditelja koju čine hrvatske tvrtke INSTITUT IGH d.d. i Granova d.o.o. 14. prosinca 2016. potpisala ugovor za izradu projektne dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, modernizaciju i obnovu dionice pruge Škrljevo – Rijeka – Jurdani vrijednosti 33 milijuna i 777 tisuća kuna.

Izrađene su Studija ekonomske izvodljivosti, Ekonomska i financijska analiza, Studija utjecaja na okoliš te je ishođeno Rješenje o utjecaju zahvata na okoliš. Također, ishođena je lokacijska dozvola i izrađen Idejni projekt, dok je izrada Glavnog projekta u tijeku.

Kontakt za više informacija o projektu: korporativne.komunikacije@hzinfra.hr

VIDEO Ulaganja HŽ Infrastrukture na riječkom području (2020.)

Skip to content