Izrada projektne i ostale dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, modernizaciju i obnovu na dionici željezničke pruge Škrljevo – Rijeka – Jurdani

 

ŠKRLJEVO-RIJEKA-JURDANIDionica Škrljevo – Rijeka – Jurdani (27,5 km) sastavni je dio glavne koridorske željezničke pruge za međunarodni promet M202 Zagreb GK – Rijeka na koridoru RH2 te je ujedno dio dionice Rijeka – Zagreb – Budimpešta na Mediteranskome koridoru.

HŽ Infrastruktura d.o.o. je 23. studenoga 2015. potpisala Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava broj INEA/CEF/TRAN/M2014/1044654 u sklopu Instrumenta za povezivanje Europe, Sektor promet (CEF – Connecting Europe Facility) s Europskom izvršnom agencijom za klimu, infrastrukturu i okoliš (CINEA – European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency). Vrijednost Sporazuma jest 5,4 milijuna eura, od čega se 4,6 milijuna eura, odnosno 85 posto sufinancira iz CEF-a, a preostali iznos od 0,8 milijuna eura, odnosno 15 posto sufinancira se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Potpisani Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava obuhvaća sljedeće aktivnosti:

  1. upravljanje projektom, promidžbu i vidljivost
  2. studiju izvodljivosti
  3. analizu troškova i koristi
  4. studiju o utjecaju na okoliš
  5. idejni projekt s ishođenjem lokacijske dozvole
  6. rješavanje imovinskopravnih odnosa
  7. glavni projekt s ishođenjem građevinske dozvole.

Ugovor za izradu projektne dokumentacije HŽ Infrastruktura potpisala je 14. prosinca 2016. sa zajednicom ponuditelja koju čine tvrtke INSTITUT IGH d.d. i GRANOVA d.o.o. u vrijednosti 4,9 milijuna eura.

Kontakt za više informacija o projektu: korporativne.komunikacije@hzinfra.hr

VIDEO Ulaganja HŽ Infrastrukture na riječkom području (2020.)

Skip to content